Освітні компоненти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів:

Кафедра Електропостачання:

Спеціальність 184 Гірництво

 Кафедра Геоінженерії: