Освітні компоненти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра Автоматизації управління електротехнічними комплексами:

ІНЖИНІРИНГ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедра Електропостачання:

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ

Освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедра Електропостачання:

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедра Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв:

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ

Освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 144 Теплоенергетика

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження:

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНЖИНІРИНГ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 184 Гірництво

Кафедра Геоінженерії:

ГЕОІНЖЕНЕРІЯ

Освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти