Освітні компоненти освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів:

Кафедра Електропостачання:

  • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
  • Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Спеціальність 184 Гірництво

 Кафедра Геоінженерії: