Освітні компоненти освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів та кафедра Електропостачання:

Спеціальність 184 Гірництво

 Кафедра Геоінженерії: