На які пільги мають право працівники, що працюють на робочих місцях із допустимими умовами праці

Дізнайтеся більше про пільги та компенсації

Право на пільги та компенсації, як-от пільгову пенсію, скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами тощо, що надають в порядку, визначеному законодавством, мають лише працівники, зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Це встановлює частина перша статті 7 Закону про охорону праці.

Рішення щодо віднесення робіт, професій (посад) до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці ухвалюють на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Шкідливі умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та несприятливо впливають на організм працівника та/або його нащадків.

Зразок наказу про прийняття на роботу зі шкідливими умовами за формою П-1скачати за формою, відмінною від П-1скачати Більше готових зразків для скачування

Умови й характер праці, за яких рівні факторів виробничого середовища й трудового процесу не перевищують встановлених гігієнічних нормативів, вважаються допустимими (п. 1.1 розд. ІІ Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014№ 248).

Пільги й компенсації, що передбачені законодавством за роботу зі шкідливими умовами праці, за роботу з допустимими умовами праці не надають.

Водночас роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги й компенсації, не передбачені законодавством (ч. 3 ст. 7 Закону про охорону праці).

Author: Vadim