Науково – технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»

Замовник та видавець

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Науково – технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сайт журналу: http://geo.kpi.ua

Переглянути ПОТОЧНИЙ ВИПУСК

Головний редактор – Станіслав Миколайович Стовпник, к.т.н., доц.

Заступник гол. редактора – Віктор Георгійович Кравець, д.т.н, проф.

Відповідальний секретар – Наталя Валеріївна Зуєвська, д.т.н, проф.

Редакційна колегія

 • Гайко Геннадій Іванович, д.т.н., проф. (Україна)
 • Ремез Наталя Сергіївна, д.т.н., проф. (Україна)
 • Коробійчук Валентин Вацлавович, д.т.н., проф. (Україна)
 • Шевчук Степан Прокопович, , д.т.н., проф. (Україна)
 • Зайченко Стефан Володимирович, д.т.н., проф. (Україна)
 • Левченко Олег Григорович, д.т.н., проф. (Україна)
 • Третякова Лариса Дмитрівна д.т.н., проф. (Україна)
 • Фролов Олександр Олександрович, д.т.н, доц. (Україна)
 • Находов Володимир Федорович, д.т.н., доц. (Україна)
 • Імашев Аскар Жанболатович, PhD, проф. (Казахстан)
 • Şahbaz Oktay, PhD, Assoc. Prof. Dr. (Turkey)
 • Ercetin Umran, Assist. Prof. Dr. (Turkey)
 • Małkowski Piotr, D. Sc. Eng., Assoc. Prof. (Poland)
 • Andrzej Wojewodka, Dr., Prof. (Poland)
 • Sofranko Marian, PhD, Assoc. Prof. M. Sc. (Slovakia)

У журналі представлено якісне термінологічне викладання нових науково-практичних матеріалів з кваліфікаційним стилем публікації, широким охопленням тем і врахуванням інтересів державної і світової аудиторії.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 No 1471

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ No 24123-13963 Р від 23.08.2019 р.