Науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»
(конференція молодих вчених – аспірантів і магістрантів)
25-26 травня 2017 року

МАТЕРІАЛИ ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ