Науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”

Шановні молоді науковці – магістранти та аспіранти!

Запрошуємо Вас до участі в роботі ХIIІ науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина», яка відбудеться 13-14 травня 2021 р. дистанційно у форматі інтернет-конференції.

Метою конференції є спілкування досвідчених і молодих дослідників – студентів та аспірантів – з питань перспективних розробок та наукових досягнень в енергетиці сталого розвитку, гірництві, екології, менеджменті.

Запрошення PDF 

Доповіді будуть розміщені в електронному збірнику на сайті: en.iee.kpi.ua

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

МАТЕРІАЛИ ХІІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА”

МАТЕРІАЛИ ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ