Науково-педагогічні працівники

ПІБ Контакти Orcid WOS Scopus Google Scholar Intellect
Босак Алла Василівна к.т.н., доцент alla_koz@ukr.net ауд. 414/1-22
Данілін Олександр Валерійович к.т.н., доцент avdan@ukr.net ауд. 416-22
Дубовик Володимир Григорович ст. викладач processor-w@ukr.net ауд. 408-22
Кулаковський Леонід Ярославович к.т.н., ст. викладач kulakovskiyl@ukr.net ауд. 413-22
Лебедєв Лев Миколайович к.т.н., доцент lev_lebedev@ukr.net ауд. 408-22
Майданський Іван Ярославович ст. викладач danila8902@gmail.com ауд. 407-22
Мугенов Даніїл Джалільович асистент ivanmaidanskyi@gmail.com ауд. 416/2-22
Пермяков Віктор Миколайович к.т.н., доцент ptvpvn@ukr.net ауд. 208-22
Прядко Сергій Леонідович ст. викладач psl2012@ukr.net ауд. 409-22
Розен Віктор Петрович д.т.н., професор auek@ukr.net ауд. 406-22
Тишевич Борис Леонардович к.т.н., доцент zodiactg@gmail.com ауд. 404-22
Торопов Антон Валерійович к.т.н., доцент toropovtosha@ukr.net ауд. 208-22
Торопова Лілія Володимирівна асистент liliaya@ukr.net ауд. 404-22
Чермалих Олександр Валентинович к.т.н., доцент alvalrik@gmail.com ауд. 416/1-22
Шульга Юрій Іванович к.т.н., доцент shulgayurij@gmail.com ауд. 208-22
Юрченко Олег Миколайович д.т.н., професор yuon@ied.org.ua ауд. 412-22
ПІБКонтактиOrcidWOSScopusGoogle ScholarIntellect
Броницький Вадим Олеговичburren@ukr.net
Вапнічна Вікторія Вікторівнаv.vapnichna@kpi.ua
Вовк Оксана Олексіївнаoksanavovk76@gmail.com
Гайко Геннадій Івановичgayko.kpi@meta.ua
Ган Анатолій Леонідовичgan@geobud.kiev.ua
Гребенюк Тетяна Володимирівнаt.hrebeniuk07@gmail.com
Дичко Аліна Олегівнаaodi@ukr.net
Євтєєва Любов Іванівнаl2212i@ukr.net
Жукова Наталія Іванівнаnataliaz127@ukr.net 
Зуєвська Наталя Валеріївнаzuevska@i.ua
Косенко Тетяна Володимирівнаtanitakos1@gmail.com  
Кофанов Олексій Євгеновичaleckof@gmail.com
Кофанова Олена Вікторівнаalexina555@gmail.com
Кравець Віктор Георгійовичkravets@geobud.kiev.ua
Крючков Анатолій Іванович  
Ремез Наталя Сергіївнаnataly.remez@gmail.com
Репін Микола Володимировичrmv.kpi.iee@gmail.com 
Сергієнко Микола Івановичux0un@ukr.net
Стовпник Станіслав Миколайовичstansto@i.ua
Тверда Оксана Ярославівнаtverdaya@ukr.net
Ткачук Костянтин Костянтиновичkkttkk297@gmail.com
Фролов Олександр Олександровичfrolov@geobud.kiev.ua  
Шайдецька Любов Валентинівнаshaydetskaya_lubov@ukr.net
ПІБКонтактиOrcidWOSScopusGoogle ScholarIntellect
Ворфоломеєв Андрій Вікторовичк.т.н., доцент
a.vorfolomeiev@kpi.ua
ауд. 101-22
Головань Іван Васильовичк.т.н., с.н.с., доцент
golovan_77@ukr.net
ауд. 101-22
Городецький Віктор Георгійовичк.т.н., доцент
v.gorodetskyi@gmail.com
ауд. 207-22
Зайченко Стефан Володимировичд.т.н., професор
zstefv@gmail.com
ауд. 522-22
Лістовщик Леонід Костянтиновичк.т.н., доцент
le_on@ukr.net
llkleon@gmail.com
ауд. 206-22
Мазуренко Леонід Івановичд.т.н., професор
mlins@ied.org.ua
ауд. 101-22
Мейта Олександр Вячеславовичк.т.н., доцент
meyta@meta.ua
ауд. 210-22
Осадчук Микола ПавловичК.т.н., ст. викладач
13717421@ukr.net
ауд. 209-22
Поліщук Валентина ОмелянівнаСт. викладач
valemp@ukr.net
ауд. 520-22
Попович Олександр Миколайовичд.т.н., с.н.с., доцент
popovich1955@ukr.net
ауд. 101-22
Сліденко Віктор Михайловичд.т.н., доцент
viktorslidenko@gmail.com
ауд. 504-22
Терентьєв Олег Марковичд.т.н., професор
oltr_1@ukr.net
ауд. 503-22
Шевчук Степан Прокоповичд.т.н., професор
stshev@gmail.com
ауд. 520-22
ПІБКонтактиOrcidWOSScopusGoogle ScholarIntellect
Бориченко Олена Володимирівнаborichenko_olena@ukr.net
Веремійчук Юрій Андрійовичabonne@i.ua
Волошко Анатолій Васильовичa-voloshko@yandex.ru
Денисюк Сергій Петровичspdens@ukr.net
Дерев’янко Денис Григоровичriannon87@meta.ua
Журавльов Андрій Олександровичaazhur@ukr.net
Закладний Олег Олександровичzakladniy@gmail.com
Замулко Анатолій Ігоровичzai_71@ukr.net
Калінчик Василь Прокоповичvkalin@i.ua
Костюк Василь Осиповичvasyl.kostiuk@gmail.com
Коцар Олег Вікторовичkovpers@ukr.net
Находов Володимир Федоровичnakhodov@ukr.net
Несен Лариса Іванівнаnesen@aranei.com
linesen@ukr.net
Опришко Віталій Павловичopryshko@hotmail.com
Побігайло Віталій Анатолійовичv.pobigaylo@kpi.ua
pobigaylo@gmail.com
Попов Володимир Андрійовичtig@ukr.net
Прокопенко Володимир Васильовичvvpro@iee.kpi.ua
progrek@gmail.com
Прокопенко Ірина Дмитрівнаirina_dmitr@iee.kpi.ua
Стрелков Мирослав Трохимовичgalaz@i.ua
Стрелкова Галина Георгіївнаgalaz@i.ua
Ткаченко Вадим Владиславовичtka.vadim1963@gmail.com
Федосенко Микола Миколайовичn.n.fedosenko@gmail.com
Філянін Данило Володимировичdany@nm.ru
Чернецька Юлія Валентинівнаj.chernetska@ukr.net
Чернявський Анатолій Володимировичсanatoliy1976@gmail.com
Ярмолюк Олена Сергіївнаyarmolyuk.lena@gmail.com
ПІБ Контакти Orcid WOS Scopus Google Scholar Intellect
Арламов Олександр Юрійович к.т.н., доцент arlamoff@ukr.net o.arlamov@kpi.ua ауд. 517-22
Гусєв Аркадій Миколайович к.біол.н., доцент a.husiev@kpi.ua ауд. 517-22
Демчук Гліб Вікторович glebdemchuk@gmail.com h.demchuk@kpi.ua Iee_pk@kpi.ua
Землянська Олена Василівна Старший викладач o_zemlyanska@i.ua ауд. 102-22
Ільчук Оксана Степанівна к.т.н., старший викладач oksanailchukkpi@gmail.com
Калінчик Віталій Васильович
Качинська Наталія Федорівна natalik12345@gmail.com
Каштанов Сергій Федорович
Ковтун Андрій Іванович kav2012@ukr.net
Ковтун Іван Миколайович
Козлов Сергій Степанович ssk@myrambler.ru
Кружилко Олег Євгенович
Левченко Олег Григорович levchenko.opcb@ukr.net
Луц Тамара Євгенівна t.luts@outlook.com
Мітюк Людмила Олексіївна luda2010703@gmail.com
Нестеренко Юрій Васильович
Полукаров Олексій Ігорович polucarov_alex@ukr.net
Полукаров Юрій Олексійович
Праховнік Наталія Артурівна abakumovana@gmail.com
Пятова Анжела В’ячеславівна a.piatova@kpi.ua
Третякова Лариса Дмитрівна lt79@ukr.net
ПІБКонтактиOrcidWOSScopusGoogle ScholarIntellect
Білоус Інна Юріївнак.т.н., доцент
biloys_inna@ukr.net
Бірюков Дмитро Вікторовичасистент
biriukov.dmytro@lll.kpi.ua
     
Буяк Надія Андріївнак.т.н., асистент
korovaj.te@gmail.com
 
Виноградов-Салтиков Володимир Олександровичк.т.н., доцент
bcbactn@ukr.net
  
Дешко Валерій Івановичд.т.н., професор
te@kpi.ua
Дубровська Вікторія Василівнак.т.н., доцент
dubrovska_vv@ukr.net
Єщенко Олександр Івановичк.т.н., доцент
doc44ent@gmail.com
  
Карпенко Дмитро Сергійовичасистент
diqarr@ukr.net
Максименко Олександра Едуардівнаасистент     
Недбайло Олександр Миколайовичд.т.н., професор
nan_sashulya@ukr.net
    
Оборонов Тарас Юрійовичк.т.н., старший викладач
oboronovt@ukr.net
   
Студенець Віктор Петровичк.т.н., доцент
v.stoudenets@kpi.ua
stoudenets@i.ua
Суходуб Ірина Олегівнак.т.н., доцент
ira_krot@ukr.net
Фаренюк Геннадій Григоровичд.т.н., професор
farenyuk@ndibk.gov.ua
    
Шкляр Віктор Івановичк.т.н., доцент
shklyar_vi@ukr.net
Шовкалюк Марина Михайлівнак.т.н., доцент
madam@online.ua
 
Яценко Олена Ігорівнаасистент