Науково-дослідна практика магістрів

Метою науково-дослідної практики є систематизація, розширення й закріплення професійних знань, формування умінь ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, розвиток досвіду самостійної науково-дослідної роботи.

Основним завданням практики є надбання досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи – магістерської дисертації.

Основні компетентності, які здобуваються при виконанні науково-дослідної практики:

– Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

– Здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, зокрема застосування Smart-технологій;

– Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання, автоматизованого проєктування, автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

– Здатність використовувати знання в галузі електроенергетики для математичного моделювання електроенергетичних об’єктів, систем та їх процесів, оцінювати показники ефективності функціонування систем забезпечення споживачів електричною енергією;

– Здатність вибирати форми та моделі участі споживачів електричної енергії на ринку, оцінювати пропозиції постачальників електричної енергії, виконувати дослідження вартості споживання електричної енергії на основі моделей ціноутворення та графіків споживання;

– Здатність формулювати технічні вимоги на розроблювані продукти і технології, визначати технічні умови експлуатації та обслуговування нової техніки, складати технічні завдання на дослідження і розробки, виділяти ключові технологічні параметри розробок і визначати їх цільові або нормативні значення в області інжинірингу.

Основні програмні результати навчання:

– Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем;

– Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні;

– Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах;

– Презентувати матеріали досліджень на міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Практика здобувачів проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях. КПІ ім. Ігоря Сікорського укладено меморандуми та договори про співпрацю з провідними підприємствами та організаціями. Перелік баз проведення практик затверджується на засіданні кафедри електропостачання.

Приклади договорів з підприємствами та організаціями щодо проходження практики магістрантів наведено у таблиці нижче.

Назва підприємства та організаціїПримірник договору
Інститут електродинаміки НАН УкраїниЗавантажити
Інститут загальної енергетики НАН України Завантажити

Накази про затвердження списків розподілу здобувачів для проходження практики наведено у таблиці нижче.

Назва наказуПримірник наказу
Наказ про проведення практики магістрантів на 2022-2023 навчальний рік Завантажити
Наказ про проведення практики магістрантів на 2023-2024 навчальний рік Завантажити

Навчальний посібник

Силабус