Напрями наукової діяльності

  1. Формування енергетичної політики сталого розвитку
  2. Розробка інструментарію енергозбереження та управління ефективністю енерговикористання
  3. Розвиток і вдосконалення систем забезпечення електричною енергією
  4. Стратегічне планування розвитку підземного простору мегаполісів.
  5. Створення ресурсо- та енергозберігаючих технологій геотехнічного будівництва та видобутку корисних копалин
  6. Розробка способів імпульсно-хвильового руйнування гірських порід
  7. Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів
  8. Мехатроніка енергоємних виробництв
  9. Дослідження й протидія небезпечним виробничим факторам, що виникають при застосуванні нових виробничих технологій та матеріалів.