Мінрегіон відтермінував уведення нових ДБН на період після війни. 06.06.2022р.

Наказом Мінрегіону від 08.04.2022 р. № 62 перенесено дату набрання чинності

відразу декількох наказів, які затверджують державні будівельні норм (ДБН) та зміни до

них.

Тож через 30 календарних днів з наступного дня після припинення або

скасування воєнного стану в Україні перенесено набрання чинності:

  1. Наказу Мінрегіону «Про затвердження Змін до державних будівельних

норм» від 30.12.2021 р. № 365, яким зокрема, затверджені:

o зміна № 2 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на

будівництво»;

o зміна № 1 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування»;

o зміна № 1 ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».

  1. Наказу Мінрегіону Про затвердження державних будівельних норм» від

30.12.2021 р. № 366, яким затверджені:

o ДБН В.1.2-6:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та

стійкість»;

o ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;

o ДБН В.1.2-10:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

та вібрації»;

o ДБН В.1.2-11:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження

та енергоефективність»;

o ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

  1. Наказу Мінрегіону Про затвердження державних будівельних норм» від

30.12.2021 р. № 367, яким затверджені:

o ДБН В.2.2-43:2021 «Складські будівлі. Основні положення»;

o зміни № 1 ДБН В.2.6-162:2010 «Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та

армокам’яні конструкції.

Author: Vadim