Міжнародна науково-практична конференція «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»


Науковці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» спільно з науковцями Державної Установи «Національний  науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» та Київського Національного університету технологій та дизайну організували та провели 2 і 3 червня 2020 року Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Eнергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи».У сучасних умовах питання реалізації енергетичної безпеки для кожної країни є важливим та актуальним завданням. Досягти таку мету можливо декількома способами: збільшенням видобутку власних енергоносіїв за умови запровадження новітніх енергозберігаючих технологій в енергоємних виробництвах; створення нового ефективного енергоощадного устаткування. Світовий досвід у вирішенні поставлених завдань свідчить, що всі енергетичні процеси та устаткування утворюють агресивне виробниче середовище, вплив якого на працівників, населення та довкілля призводить до вкрай негативних наслідків. Тому поряд з технологічними питаннями велику увагу науковці приділили безпеці виконання робіт, оцінці наслідків впливу енергетики на довкілля, охороні здоров’я працівників. 


Мета конференції – обмін науково-технічною інформацією з актуальних питань:


 • енергозбереження та перспективних напрямів створення та розвитку новітніх енергоефективних і безпечних технологій;

 • визначення стратегічних напрямів у вирішенні екологічних, економічних і правових питань під час впровадження нового енергетичного устаткування;

 • висвітлення проблем і досягнень у галузі охорони праці та способів створення безпечних умов праці.


У наданих працях використано принцип системного підходу у вирішенні завдань енергозбереження з одночасним підвищенням безпеки виробництва і комфортності умов праці. Враховуючи широкий спектр питань, які розглянуто у даному збірнику, 38 статей розміщено за п’ятьма розділами: 


 1. Управлінські, екологічні, економічні та правові аспекти використання енергоефективних технологій;

 2. Новітні технології та устаткування для отримання, транспортування та збереження енергії;

 3. Промислова безпека у сучасних енергоємних та енергонебезпечних умовах виробництва; 

 4. Безпека життєдіяльності людини як базова концепція  сталого розвитку країни;

 5. Новітні заходи та засоби з енергоменеджменту, охорони праці та безпеки життєдіяльності людини.У роботі конференції взяли участь 76 науковців з 13 країн. Серед учасників конференції найбільшу частину становили представники наукових кіл України, а також науковці Азербайджану, Гамбії, Японії, Канади, Филиппин, Італії, Іспанії, Швейцарії, Германії, Норвегії, Бразилії, Болгарії. Українські науковці та фахівці з питань енергозбереження, енергоменеджменту, безпеки життєдіяльності та охорони праці представляли 15 вищих навчальних закладів, зокрема: Національний університет цивільного захисту України, м. Харків; Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький; Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м.Черкаси, Національного університету харчових технологій, м. Київ, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг.


У конференції прийняли участь фахівці з наукових установ Національної академії наук України: Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України; ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки і охорони праці», Інститут еволюційної екології Національної академії наук України, м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, м. Київ, Інститут колоїдної  хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України, м.КиївСеред учасників конференції члени кореспонденти Національної академії наук України, 23 доктори технічних наук та 31 кандидат технічних наук.


Учасники конференції заслухали 16 доповідей у відео-режимі і прийняли участь у обговоренні та дискусіях з таких питань енергозбереження, екології, безпеки життєдіяльності:


 • особливості використання відновлюваних джерел електричної енергії; 

 • способи підвищення безпеки гідротехнічних споруд України;

 • енергозберігаючі технології підземної газифікації вугілля як засоби забезпечення України вторинним паливом;

 • парогазотурбінна енергетична установка змінної структури;

 • аспекти безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах України, Гамбії Канади, Норвегії, Азербайджану;


 • кліматичні зміни та їх наслідки: виникнення повеней і засух в Африці;


 • способи підвищення енергоефективності та зниження викидів парникових газів.


Підвищену увагу привернули доповіді, пов’язані з реалізацією основних вимог щодо охорони праці та безпеки виробництва:


 • аналіз сучасного стану інформаційних систем Державної служби з охорони праці та формування рекомендації з їх вдосконалення;

 • особливості дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів;

 • особливості проектування та застосування новітніх видів засобів індивідуального захисту.

Author: Vadim