Маєте автономну електростанцію — відповідайте за її безпечну експлуатацію

З року в рік в Україні значно збільшується кількість встановлених у споживачів стаціонарних та пересувних резервних електростанцій, не призначених для паралельної роботи з електричними мережами електропередавальних організацій (далі — автономні електростанції).

Автономні електростанції широкого спектру потужності перебувають у вільному продажу — придбати їх може як суб’єкт господарювання, так і будь-яка фізична особа.

У суб’єктів господарювання, які експлуатують автономні електростанції, зазвичай, наявні відповідальні посадові особи та електротехнічний персонал, які проходять навчання і перевірку знань з питань електробезпеки. Набагато складніша ситуація із станціями у власності громадян. Зазвичай, ці власники не мають необхідних знань щодо вимог безпечної експлуатації автономних електростанцій.

Однією з причин нещасних випадків є ураження електричним струмом персоналу електропередавальних організацій під час виконання робіт на виведених в ремонт електричних мережах внаслідок подачі напруги від автономної електростанції в мережу електропередавальної організації. Також збільшується кількість випадків ураження електричним струмом при виконанні робіт за допомогою ручного електроінструменту, який заживлений від автономної електростанції, внаслідок відсутності пристрою захисного відключення (ПЗВ).

Автономні електростанції повинні експлуатуватись відповідно до настанови з експлуатації підприємства-виробника та мають бути оснащені контрольно-вимірювальними приладами, пристроями захисту та автоматики, які мають бути перевірені та випробувані в необхідному обсязі перед допуском автономної електростанції в роботу.

Схеми їх підключення до електромережі споживачів також повинні унеможливлювати подачу напруги від автономної електростанції електромережу 0,22–0,38 кВ електропередавальної організації.

Підключення автономної електростанції до електромережі споживача здійснюється за допомогою автоматичного вмикання резервного живлення або вручну, тільки за наявності блокувань між комутаційними апаратами, що унеможливлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації (перекидний рубильник). Відсутність даних пристроїв у фізичних осіб (населення), які експлуатують автономні електростанції, була однією з причин вищезазначених випадків смертельного ураження електричним струмом.

Перед уведенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що включатиме розділ «оперативне керування».

На кожну автономну електростанцію повинні бути встановлені регламент технічного обслуговування її обладнання, технологія і періодичність регламентних робіт.

Вимоги щодо організації та безпечної експлуатації автономних електростанцій встановлюють «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок» та «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Author: Vadim