Запрошуємо на навчання за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

У цьому році на нашій кафедрі загалом передбачено 67 бюджетних місць на денну форму навчання для вступників на 1 курс за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2 освітніми програмами:

1. Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Компетенції випускників:

 • розроблення проектів та експлуатація систем електропостачання;
 • робота з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання;
 • оперативно-диспетчерське керування системами електропостачання;
 • використання засобів малої генерації в системах електропостачання;
 • монтаж, налагодження, експлуатація електроустановок та електрообладнання;
 • автоматизація систем енергозабезпечення.

2. Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Компетенції випускників:

 • реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій;
 • здійснення енергетичного аудиту;
 • робота в енергосервісних компаніях;
 • реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;
 • формування систем енергетичного менеджменту;
 • керування енергозабезпеченням підприємств.

Author: Vadim