Закон щодо посилення захисту прав працівників набув чинності

27 травня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав працівників)».

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав працівників)» від 12.05.2022 № 2253-ІХ (далі — Закон № 2253) визначає ознаки масового вивільнення, передбачає колдоговори для ФОП-роботодавців та штрафи для роботодавців, які не повідомили працівнику про укладення колдоговору або зміни до нього.

Документ вносить зміни до КЗпП, Господарського Кодексу, Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII, Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР, Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 № 2862-VI та Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Чого очікувати працівникам, профспілкам, роботодавцям та власникам підприємств?

Закон № 2253:

 • надає можливість укладати колдоговір для ФОП-роботодавців та поширює дію положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі. Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди затвердить КМУ;

зобов’язує роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колдоговору, змінами і       доповненнями до нього, сторін колективної угоди — забезпечити безперешкодний доступ до   тексту договору, можливість його копіювати та інформувати про її укладення і внесені  зміни   безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів. За ненадання інформації працівнику про           укладений колдоговір та внесені до нього зміни роботодавця чекає штраф у розмірі до 10 нмдг   (170 грн) та дисциплінарна відповідальність;

 • встановлює строк дії умов колдоговору не менше одного року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи;
 • приводить норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі;
 • встановлює зобов’язання для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику;
 • посилює відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення;
 • уточнює ознаки масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця протягом одного місяця:
  • вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;
  • вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;
  • вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;
  • вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

Крім цього, у законодавство включають норми, що протидіють дискримінації в оголошеннях з працевлаштування. Особам, які зазнали дискримінації, надають право звернутись до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.  Закон № 2253 визначає, що не вважається дискримінацією у сфері праці та що є необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу.

Зокрема, забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з підстав, не передбачених законом.

Author: Vadim