Кафедра Електропостачання

ДЕРЕВ’ЯНКО ДЕНИС ГРИГОРОВИЧ
В.о. завідувача кафедри к.т.н., доцент

На сьогодні кафедра електропостачання КПІ ім. Ігоря Сікорського є провідною в Україні з підготовки фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві освітні програми: «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» та «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології». Кафедра була ініціатором створення і засновником з 1997 р. спеціальності «Енергетичний менеджмент» в Україні.

З 1 липня 2021 року кафедру очолює її випускник, кандидат технічних наук, доцент, Дерев’янко Денис Григорович котрий є тричі лауреатом конкурсу «Молодий викладач-дослідник», фіналістком конкурсу «Молодий вчений року»» в номінації «Електрична інженерія та машинобудування», провідним сертифікованим фахівцем міжнародного рівня з енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту.

Дерев’янко Д.Г. є керівником наукового гуртка кафедри «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації». В гуртку працює 10 студентів, залучені викладачі – проф. Денисюк С.П., ст.викладач Чернецька Ю.В.

Колектив кафедри електропостачання (ЕП) складає 20 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 3 доктори наук, 16 –кандидатів наук та 1 викладач без наукового ступеня; науковий керівник кафедри – доктор наук, директор ІЕЕ; 8 сумісників, з них – 2 доктора наук та 4 кандидати наук. Кількість аспірантів на кафедрі – 9.

Протягом всього періоду діяльності кафедри (від 1949 р.) проводиться активна наукова робота. Її результати представлені на кафедрі науковою школою «Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (SmartGrid) забезпечення електричною енергією.» (під керівництвом наукового керівника кафедри, професора Денисюка С.П.) та чотирма науковими групами, котрі забезпечують розвиток основних наукових напрямів кафедри та зміцнення зв’язків з провідними міжнародними науковими установами та організаціями. 

Останні два десятиріччя здійснено широкий спектр досліджень з питань енергетичного менеджменту та впровадження енергоефективних технологій, використання засобів розосередженої генерації, нового покоління систем обліку та управління, засобів керування, активної участі споживача в формуванні оптимальних режимів використання електричної енергії, створення систем енергетичного аудиту (Денисюк С.П., Попов В.А., Находов В.Ф., Прокопенко В.В.)

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології», розроблене на кафедрі електропостачання, стало базовим для організації випуску фахівців за напрямом підготовки «Енергетичний менеджмент» для всіх ВНЗів України. 

Навчальному процесу та проведенню наукових досліджень сприяє наявність створеного на базі кафедри Центру підготовки енергоменеджерів по лінії виконання міжнародного проекту TACIS.

Кафедра проводить щорічні Всеукраїнські олімпіади зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація «Системи електропостачання» та спеціалізація «Енергетичний менеджмент та енергоефективність») та спеціальності 144 Теплоенергетика (спеціалізація «Енергетичний менеджмент та інжиніринг»). Студенти щорічно приймають участь стають лауреатами та переможцями різних фахових конкурсів та олімпіад. Останні 10 років отримала широкий розвиток мобільність аспірантської та студентської освіти ‑ включене навчання в провідних навчальних закладах інших країн.

Кафедра електропостачання готує фахівців, які спроможні розробляти, проектувати й експлуатувати інтелектуальні енергетичні комплекси та системи, інтегровані системи електропостачання, як централізовані, так і децентралізовані, створювати системи енергетичного менеджменту для промислових і муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid, мікросистеми та віртуальні енергетичні станції, створювати сучасні системи енергетичного менеджменту, працювати за сучасними енергозберігаючими, енергоефективними технологіями, здійснювати моніторинг енергоспоживання промислових підприємств на основі застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Кафедра електропостачання є засновником та основним організатором міжнародних наукових конференцій «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS» та «Енергетич ний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS» (науковий керівник – д.т.н. Денисюк С.П.)

З 2019 року на кафедрі електропостачання діє програма подвійного диплому спільно з Варшавським технологічним університетом / Warsaw university of technology (WUT) у рамках виконання проєкту у сфері освіти «Підготовка та впровадження програми спільного навчання другого ступеня – «Електроенергетика нового покоління та енергетичні ринки». У 2020 році група з п’яти українських студентів кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського та група польських студентів WUT у кількості 11 чоловік розпочали навчання за даною програмою (у весняному семестрі у WUT, а у осінньому вже у КПІ ім. Ігоря Сікорського). За умовами проєкту навчання проводилося викладачами КПІ ім. Ігоря Сікорського англійською мовою. Студенти котрі пройшли конкурсний відбір для участі у даній програмі навчалися на другому кваліфікаційному рівні (магістр) зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». На даний момент, за результатами навчання, українські студенти вже отримали дипломи КПІ ім. Ігоря Сікорського та WUT (майже усі з відзнакою).

Для підтримки зв’язків з роботодавцями на кафедрі з 1 вересня 2021 р. запроваджено дуальну освіту спільно з ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Студенти, котрі навчаються за даною програмою мають змогу окрім навчання також здобути професійні навички та ділові зв’язки на робочих місцях у провідній енергетичній компанії України.

Таким чином, кафедра електропостачання забезпечена достатньо високим науковим потенціалом, науковими школами, навчальною базою та професорсько-викладацьким колективом, в якому є заслужені діячі науки, лауреати Державних премій України.

Науковцями кафедри за останні п’ять років було опубліковано більше 200 наукових праць, з них монографій та підручників – 27, статей у виданнях науко метричних баз, зокрема Scopus, Web of Science  – 106.

Web-сайт кафедри: http://ep.kpi.ua
E-mail: ep@iee.kpi.ua
Адреса: 03056, м.Київ, вул. Борщагівська, 115/3, корпус 22, аудиторія 315
Телефон: +38-044-204-85-14; 204-86-48