ЕКСПЕРТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

Голова ЕКК НН ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Вовк Оксана Олексіївна

 

директор, д.т.н., професор

vovk.oksana@lll.kpi.ua

Секретар ЕКК НН ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Шайдецька Любов Валентинівна

 

доцент, к.т.н., доцент

shaidetska.liubov@lll.kpi.ua

Склад експертно-кваліфікаційної (конкурсної) комісії

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Голова ЕКК:Вовк О.О.Директор навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (далі – НН ІЕЕ)
Заступник голови:Тверда О.Я.Перший заступник директора НН ІЕЕ
Секретар ЕКК:Шайдецька Л.В.Заступник з навчально-виховної роботи
Члени ЕКК:Босак А.В.Заступник директора з наукової та інноваційної діяльності
 Побігайло В.А.Заступник директора з навчально-організаційної роботи
 Дерев’янко Д.Г.В.о. завідувача кафедри електропостачання, доцент
 Зуєвська Н.В.В.о. завідувача кафедри геоінженерії
 Бойченко С.В.Завідувач кафедри автоматизації електротехнічних і мехатронних комплексів
 Левченко О.Г.Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки
 Вапнічна В.В.Голова профбюро співробітників НН ІЕЕ
 Приз С.С.Студент 2 курсу, група ОС-11, голова профбюро студентів НН ІЕЕ

Службова про склад ЕКК НН ІЕЕ від 18.05.23

ПРОТОКОЛ № 7

засідання експертно-кваліфікаційної (конкурсної) комісії

Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту  КПІ ім. Ігоря Сікорського

від 09 червня 2023 року

 Порядок денний:

 1. Питання про відповідність матеріалів, представлених до відділу кадрів КПІ ім. Ігоря Сікорського претендентів на заміщення посади:

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів:

 • Доцент Мейта Олександр Вячеславович;
 • Старший викладач Поліщук Валентина Омелянівна;

Кафедра геоінженерії:

 • Доцент Гребенюк Тетяна Володимирівна;
 • Доцент Шайдецька Любов Валентинівна;

Кафедра електропостачання:

 • Побігайло Віталій Анатолійович;
 • Омельчук Анатолій Олександрович;

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки:

 • Старший викладач Ковтун Андрій Іванович;
 • Старший викладач Ільчук Оксана Степанівна;
 • Доцент Каштанов Сергій Федорович.

 

ПРОТОКОЛ № 8

засідання експертно-кваліфікаційної (конкурсної) комісії

Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту  КПІ ім. Ігоря Сікорського

від 16 червня 2023 року

 Порядок денний:

 1. Питання про розгляд висновків та рекомендацій наданих кафедрами НН ІЕЕ щодо претендентів на заміщення вакантних посад:

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів:

 • Доцент Мейта Олександр Вячеславович;
 • Старший викладач Поліщук Валентина Омелянівна;

Кафедра геоінженерії:

 • Доцент Гребенюк Тетяна Володимирівна;
 • Доцент Шайдецька Любов Валентинівна;

Кафедра електропостачання:

 • Побігайло Віталій Анатолійович;
 • Омельчук Анатолій Олександрович;

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки:

 • Старший викладач Ковтун Андрій Іванович;
 • Старший викладач Ільчук Оксана Степанівна;
 • Доцент Каштанов Сергій Федорович.

 

РІШЕННЯ засідання експертно-кваліфікаційної (конкурсної) комісії Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту  КПІ ім. Ігоря Сікорського

від 16 червня 2023 року

 1. Керуючись Порядком проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого наказом № НУ/201/2021 від 24 вересня 2021 року та «Рекомендаціями щодо визначення строків укладання контрактів з науково-педагогічними працівниками» (відповідно до рішення Вченої ради, протокол № 1 від 23.01.2023 р.) ЕКК НН ІЕЕ розглянула висновки та рекомендації надані кафедрами НН ІЕЕ щодо претендентів на заміщення вакантних посад;

 2. ЕКК НН ІЕЕ рекомендує за результатами конкурсного відбору (обрання за конкурсом) призначити на посади:

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів:

 • Доцент Мейта Олександр Вячеславович;
 • Старший викладач Поліщук Валентина Омелянівна;

Кафедра геоінженерії:

 • Доцент Гребенюк Тетяна Володимирівна;
 • Доцент Шайдецька Любов Валентинівна;

Кафедра електропостачання:

 • Доцент Побігайло Віталій Анатолійович;
 • Доцент Омельчук Анатолій Олександрович;

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки:

 • Старший викладач Ковтун Андрій Іванович;
 • Старший викладач Ільчук Оксана Степанівна;
 • Доцент Каштанов Сергій Федорович.
 1. Звернутися до ЕКК Університету з пропозицією затвердити дане рішення ЕКК НН ІЕЕ.

 

Документи
 1. Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (додаток 1) затверджено НАКАЗОМ № НУ/201/2021 від 24.09.2021 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ АБО ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ).

2.Типові форми контракту з науково-педагогічним працівником (професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент), який пройшов конкурсний відбір.

Скачати оригінали документів

Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальні роки

(ухвалено Методичною радою університету, протокол № 2 від 09.12.2021 р., уведено в дію наказом від 30.12.2021 р. № НОН/315/2021)

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Скачати оригінали документів