ЕКСПЕРТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

Склад експертно-кваліфікаційної (конкурсної) комісії

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Голова ЕКК: Денисюк С.П. Директор НН інституту енергозбереження та енергоменеджменту
Заступник голови: Ган А.Л Доцент кафедри геоінженерії,
перший заступник директора ІЕЕ
Секретар ЕКК: Шайдецька Л.В. Доцент кафедри геоінженерії
Члени ЕКК: Данілін О.В. Доцент кафедри електромеханічних та мехатронних комплексів, заступник директора з навчально-організаційної роботи
Ткаченко В.В. Доцент кафедри електро-постачання, заступник директора з навчально-виховної роботи
Бєлоха Г.С. Доцент кафедри електропостачання заступник директора з наукової роботи
Дерев’янко Д.Г. Доцент кафедри електро-постачання, в.о. завідувача кафедри
Бойченко С.В. Завідувач кафедри автоматизації, професор електротехнічних та мехатронних комплексів
Вовк О.О. Завідувачка кафедри геоінженерії
Левченко О.Г. Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки
Вапнічна В.В. Доцент кафедри геоінженерії, голова профбюро співробітників ІЕЕ
Горобець А.М. Студент гр. ОА-11мн, голова профбюро студентів ІЕЕ