Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра на контракт

На численні прохання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не встигли вчасно подати документи для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, КПІ ім. Ігоря Сікорського оголошує додатковий набір за кошти фізичних та / або юридичних осіб за такими спеціальностями та формами здобуття освіти:

 
Перелік конкурсних пропозицій, для яких відкрито додатковий набір

На основі повної загальної середньої освіти

ID КП Підрозділ Спеціальність Освітня програма Форма Випробування
1177229 Інженерно-хімічний факультет 101 Екологія Екологічна безпека Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177592 Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання Денна Мотиваційний лист
1177619 Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів; Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії Денна Мотиваційний лист
1177599 Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології Заочна Мотиваційний лист
1177621 Інженерно-хімічний факультет 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Технічні та програмні засоби автоматизації Денна Мотиваційний лист
1177595 Інженерно-хімічний факультет 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Технічні та програмні засоби автоматизації Заочна Мотиваційний лист
1177603 Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем; Інженерія безпілотних та автономних систем; Літаки і вертольоти Денна Мотиваційний лист
1267301 Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем; Інженерія безпілотних та автономних систем; Літаки і вертольоти Заочна Мотиваційний лист
1177604 Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій 173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами Денна Мотиваційний лист
1267315 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 122 Комп’ютерні науки Цифрові технології в енергетиці Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178164 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 122 Комп’ютерні науки Цифрові технології в енергетиці Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177606 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 142 Енергетичне машинобудування Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем Денна Мотиваційний лист
1177610 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції Денна Мотиваційний лист
1177611 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 144 Теплоенергетика Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій Денна Мотиваційний лист
1177613 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Денна Мотиваційний лист
1177615 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Заочна Мотиваційний лист
1177658 Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології; Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів; Системи забезпечення споживачів електричною енергією Денна Мотиваційний лист
1177630 Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології; Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів; Системи забезпечення споживачів електричною енергією Заочна Мотиваційний лист
1177632 Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія Денна Мотиваційний лист
1177642 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій Денна Мотиваційний лист
1177643 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій Заочна Мотиваційний лист
1177646 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 132 Матеріалознавство Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві; Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Денна Мотиваційний лист
1177647 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Заочна Мотиваційний лист
1267267 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття Денна Мотиваційний лист
1186505 Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання; Системи і методи штучного інтелекту Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267311 Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз і управління Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177665 Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 172 Електронні комунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій; Інформаційно-комунікаційні технології; Системи електронних комунікацій та Інтернету речей Денна Мотиваційний лист
1177674 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Видавнича справа та редагування; Реклама і зв’язки з громадськістю Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177679 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Видавнича справа та редагування; Реклама і зв’язки з громадськістю Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177705 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 133 Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи Денна Мотиваційний лист
1177747 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 133 Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи Заочна Мотиваційний лист
1177751 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177754 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177756 Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи; Динаміка і міцність машин; Конструювання та дизайн машин; Технології виробництва літальних апаратів; Технології машинобудування Денна Мотиваційний лист
1267327 Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології виробництва літальних апаратів Заочна Мотиваційний лист
1177763 Навчально-науковий фізико-технічний інститут 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика Денна Мотиваційний лист
1267263 Навчально-науковий фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації; Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267277 Навчально-науковий фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека та захист інформації Системи технічного захисту інформації; Системи, технології та математичні методи кібербезпеки Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267330 Навчально-науковий фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека та захист інформації Системи, технології та математичні методи кібербезпеки Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177764 Приладобудiвний факультет 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні Денна Мотиваційний лист
1177767 Приладобудiвний факультет 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні Заочна Мотиваційний лист
1177771 Приладобудiвний факультет 175 Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційні вимірювальні технології Денна Мотиваційний лист
1177869 Приладобудiвний факультет 175 Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційні вимірювальні технології Заочна Мотиваційний лист
1177866 Радіотехнічний факультет 172 Електронні комунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки; Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія; Радіотехнічні комп’ютеризовані системи Денна Мотиваційний лист
1177775 Радіотехнічний факультет 172 Електронні комунікації та радіотехніка Радіотехнічні комп’ютеризовані системи Заочна Мотиваційний лист
1177777 Фізико-математичний факультет 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів Денна Мотиваційний лист
1177781 Фізико-математичний факультет 111 Математика Страхова та фінансова математика Денна Мотиваційний лист
1267328 Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1186472 Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1186546 Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи; Інформаційні управляючі системи та технології Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177786 Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177793 Факультет біомедичної інженерії 163 Біомедична інженерія Медична інженерія; Регенеративна та біофармацевтична інженерія Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177801 Факультет біомедичної інженерії 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177805 Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1177808 Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178369 Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати; Електричні системи і мережі; Електричні станції; Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність; Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси; Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії; Управління, захист та автоматизація енергосистем Денна Мотиваційний лист
1178158 Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати; Електричні системи і мережі; Управління, захист та автоматизація енергосистем Заочна Мотиваційний лист
1178166 Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації; Електронні компоненти і системи; Електронні прилади та пристрої; Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Денна Мотиваційний лист
1178169 Факультет електроніки 172 Електронні комунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем Денна Мотиваційний лист
1178162 Факультет електроніки 176 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології; Мікро- та наноелектроніка Денна Мотиваційний лист
1232340 Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1231873 Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1232580 Факультет лінгвістики 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1231874 Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178402 Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економіка і бізнес; Економічна аналітика; Міжнародна економіка Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178409 Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економіка і бізнес; Економічна аналітика Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178427 Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178453 Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Логістика; Менеджмент міжнародного бізнесу; Управління бізнесом, інновації та підприємництво Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267325 Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267326 Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267295 Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1186481 Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267287 Факультет соціології і права 053 Психологія Прикладна психологія Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267307 Факультет соціології і права 053 Психологія Прикладна психологія Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178416 Факультет соціології і права 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178422 Факультет соціології і права 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178457 Факультет соціології і права 081 Право Право Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178459 Факультет соціології і права 081 Право Право Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178461 Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178462 Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178464 Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент; Електронне урядування Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267296 Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент; Електронне урядування Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1178504 Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів; Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок; Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів; Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення; Хімічні технології органічних речовин Денна Мотиваційний лист
1178505 Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів Заочна Мотиваційний лист

На основі НРК5

ID КП Підрозділ Спеціальність Освітня програма Форма Випробування
1267501 Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії Денна Мотиваційний лист
1267489 Інженерно-хімічний факультет 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Технічні та програмні засоби автоматизації Денна Мотиваційний лист
1267499 Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем; Інженерія безпілотних та автономних систем; Літаки і вертольоти Денна Мотиваційний лист
1267494 Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики 142 Енергетичне машинобудування Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем Денна Мотиваційний лист
1267491 Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології; Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів; Системи забезпечення споживачів електричною енергією Денна Мотиваційний лист
1267481 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій Денна Мотиваційний лист
1267510 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій Заочна Мотиваційний лист
1267484 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Денна Мотиваційний лист
1267506 Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття Денна Мотиваційний лист
1267502 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267509 Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Заочна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267504 Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Конструювання та дизайн машин Денна Мотиваційний лист
1267303 Приладобудiвний факультет 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні Денна Мотиваційний лист
1267511 Приладобудiвний факультет 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні Заочна Мотиваційний лист
1267470 Радіотехнічний факультет 172 Електронні комунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки; Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія Денна Мотиваційний лист
1267474 Факультет біомедичної інженерії 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія Денна НМТ/ЗНО+Мотиваційний лист
1267464 Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати; Електричні системи і мережі; Електричні станції; Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність; Управління, захист та автоматизація енергосистем Денна Мотиваційний лист
1267507 Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати; Електричні системи і мережі; Управління, захист та автоматизація енергосистем Заочна Мотиваційний лист
1267488 Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої; Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Денна Мотиваційний лист

 

Подати заяви можна з 01 вересня до 07 вересня через електронний кабінет вступникаОригінали документів можна подати з 08 вересня до 12 вересня до 17.00. Наказ про зарахування буде сформований 13 вересня. Поспішайте, не впустіть останній шанс!

Author: Vadim