Дистанційне навчання

Платформа дистанційного навчання «Сікорський» (Платформа «Сікорський) – це відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління дистанційним навчальним процесом.  https://www.sikorsky-distance.org

Платформа «Сікорський» базується на спеціалізованому веб-середовищі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment– модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), G Suite for Education (пакет хмарних додатків Google для побудови інформаційно-освітньої структури навчального закладу) та на інших програмних продуктах, призначених для реалізації дистанційного навчання.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ) – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також віртуальним навчальним середовищем (VLE), яке надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі, дистанційного.

Moodle – відкрита (Open Source) та ліцензійна система, що використовується для навчання школярів, студентів, для підвищення кваліфікації, для бізнес-навчання – як в комп’ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

Moodle – це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система такого призначення. На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує стрімко розвиватися.

Основна складова пакету – система управління навчанням Google Classroom, яка дозволяє створювати навчальні класи, оцінювати завдання, надавати учням зворотній зв’язок, публікувати оголошення і поширювати навчальні матеріали. Викладач може бачити, хто виконав завдання, а хто ще продовжує над ним працювати, а також читати питання і коментарі учнів.

Важливо, що для користувачів G Suit For Eduсation пошукова система Google не використовує жодної особистої інформації учня або викладача для націлювання рекламних оголошень.

За даними Google, пакетами G Suite For Eduсation користуються близько 80 мільйонів користувачів (учні, студенти, викладачі та учбові заклади).

Якщо у Вас вже є учбовий курс у Сlassroom, то для розміщення  його на платформі Сікорський, заповніть заявку за посиланням нижче.