НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ (ІЕЕ) «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ЕРА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ В НОВИЙ СВІТ І НАДАЄ ТОБІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ!


Loading

Вступ 2021: затверджено Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти


ОСТАННІ НОВИНИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

НОВИНИ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ