Відеоматеріали з курсів «Ресурсоефективне та чисте виробництво», «Гідравлічні та аеродинамічні машини»

«Ресурсоефективне та чисте виробництво»
Тема Посилання
Вступ до предмету https://youtu.be/PPpmM1kjpY8
Підходи до вдосконалення виробничих процесів https://youtu.be/xjvYzgHVCEs
Попередня оцінка https://youtu.be/gRodidqy9Jk
Показники, порівняльна оцінка https://youtu.be/tNHA0OwIKEk
Таблиці збору даних https://youtu.be/5lT6cCOR8W4
Аналіз матеріальних потоків https://youtu.be/Is183ZUXpE0
Аналіз водних потоків https://youtu.be/fykqxH5O9kQ
Енергоефективність підприємства https://youtu.be/a71FOtPu4I0
Розробка ресурсоефективних заходів https://youtu.be/Z6z1N11Tv5k
Відбір ресурсоефективних заходів https://youtu.be/JI82bLGOiM4
Економічне обґрунтування ресурсоефективних заходів https://youtu.be/Rjnd-NMcDus
«Гідравлічні та аеродинамічні машини»
Тема Посилання
Основні властивості рідини https://youtu.be/oVWxhMhtwtM
Гідростатика https://youtu.be/QpKjXBsGfnM
Кінематика рідини https://youtu.be/qv4BKewPmGk
Рівняння Бернуллі https://youtu.be/qYheH-eYd-I
Ламінарний рух, втрати напору https://youtu.be/viUlyJXZuug
Турбулентний рух, характеристики трубопроводів https://youtu.be/MeOKK4QImUs
Типові трубопроводи, їх з’єднання, гідроудар, витікання рідини https://youtu.be/3MqHgNd2RjU
Типи та основні характеристики турбомашин https://youtu.be/XhZEs3MlFVU
Робочий режим турбомашини https://youtu.be/0TsZ6Cntlho
Вентиляторні установки https://youtu.be/hwbmKtYAsYs
Проєктування вентиляторних установок https://youtu.be/sXmOjP0XD5w
Типи насосів https://youtu.be/afr8zLkZsWk
Розрахунок водовідливної установки https://youtu.be/mDlzvbOEkcY
Компресори https://youtu.be/fjKy6Kb51JM
Системи стиснутого повітря https://youtu.be/UyIE0w256oU

Author: Vadim