ВЧЕНА РАДА

Голова Вченої Ради ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Денисюк Сергій Петрович

д.т.н., професор

 

Секретар Вченої Ради ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Побігайло Віталій Анатолійович

 к.т.н., доцент

п / п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1

ДЕНИСЮК Сергій Петрович

голова вченої ради, директор ІЕЕ, професор, д. т. н.

2

ДАНІЛІН Олександр Валерійович

заступник голови вченої ради, заступник директора ІЕЕ, доцент кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами, к. т. н.

3

ГАН Анатолій Леонідович

заступник голови вченої ради, заступник директора ІЕЕ, доцент кафедри геоінженерії, к. т. н.

4

ПОБІГАЙЛО Віталій Анатолійович

вчений секретар, доцент кафедри електропостачання, к. т. н.

5

ДИЧКО Аліна Олегівна

заступник директора ІЕЕ, професор кафедри інженерної екології, д. т. н.

6

ТКАЧЕНКО Вадим Владиславович

заступник директора ІЕЕ, доцент кафедри електропостачання, к. т. н.

7

ДЕШКО Валерій Іванович

завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження, професор, д. т. н.

8

ФЕДОСЕНКО Микола Миколайович

доцент кафедри електропостачання, к. т. н.

9

КРЮЧКОВ Анатолій Іванович

завідувач кафедри геоінженерії, доцент, к. т. н.

10

РОЗЕН Віктор Петрович

завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами, професор, д. т. н.

11

ШЕВЧУК Степан Прокопович

завідувач кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, професор, д. т. н.

12

ЛЕВЧЕНКО Олег Григорович

завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, професор, д. т. н.

13

КРАВЕЦЬ Віктор Георгійович

професор кафедри геоінженерії, д. т. н.

14

ПОПОВ Володимир Андрійович

завідувач кафедри електропостачання, д. т. н.

15

ТРЕТЯКОВА Лариса Дмитрівна

професор кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, д. т. н.

16

ЗАЙЧЕНКО Стефан Володимирович

професор кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, д. т. н.

17

ШКЛЯР Віктор Іванович

доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження, к. т. н.

18

ПОНОМАРЕНКО Людмила Григорівна

провідний бухгалтер ІЕЕ

19

ВАПНІЧНА Вікторія Вікторівна

голова профбюро ІЕЕ, доцент кафедри геоінженерії, к. т. н.

20

ШУЛЬГА Юрій Іванович

доцент кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами, к. т. н.

21

Горобець Андрій Миколайович

голова профбюро студентів ІЕЕ, студент групи ОА-71

22

БІЛОУС Анна Ярославівна

голова студентської ради ІЕЕ, студент групи ОЗ-71

23

НИЦУН Юлія Геннадіївна

секретар студентської ради гуртожитку №16 ІЕЕ, студент групи ОН-71

Засідання Вченої Ради ІЕЕ відбудеться 25.09.2020 р. о 14:00, протокол № 3.

Порядок денний:
1. Про стан підготовки та впровадження програми спільного навчання другого ступеня – Енергетика нового покоління (Електроенергетика нового покоління та енергетичні ринки). (доповідає директор ІЕЕ Сергій ДЕНИСЮК)
2. Про стан інформатизації та діджиталізації ІЕЕ в умовах дистанційної освіти. Про стан підготовки до зустрічі та поселення студентів 1-го курсу. Про інформаційну систему контролю виконання наказів та розпоряджень по ІЕЕ. (доповідає заступник директора ІЕЕ Олександр ДАНІЛІН).
3. Про стан розробки освітньої програми «Ресурсозберігаючі геоінформаційні технології в надровикористуванні». (доповідає завідувач кафедри Анатолій КРЮЧКОВ).
4. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів ІЕЕ. (доповідає заступник директора ІЕЕ Аліна ДИЧКО).
5. Про стан самоаналізу кафедр ІЕЕ, відповідно до розпорядження «Про визначення відповідності кафедр ІЕЕ за основними напрямками їх діяльності». (доповідають заступники директора ІЕЕ Анатолій ГАН, Вадим ТКАЧЕНКО)
6. Різне.

Засідання Вченої Ради ІЕЕ від 04.09.2020 р., протокол № 2.

Порядок денний:
1. Кадрові питання. (доповідає вчений секретар Вченої Ради ІЕЕ Віталій ПОБІГАЙЛО).
2. Про основні завдання на поточний навчальний рік. Про стан інформатизації ІЕЕ. (доповідає директор ІЕЕ Сергій ДЕНИСЮК).
3. Про стан роботи приймальної комісії ІЕЕ. (доповідає відповідальний секретар ВК ІЕЕ Андрій ЖУРАВЛЬОВ).
4. Різне.

Засідання Вченої Ради ІЕЕ  від 28.08.2020 р., протокол № 1.

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи колективу ІЕЕ в 2019/2020 н.р. Про основні перспективи та завдання на поточний навчальний рік у навчально-виховній, науковій, міжнародній, господарській діяльності ІЕЕ. (доповідає директор ІЕЕ Сергій ДЕНИСЮК).
2. Про стан роботи приймальної комісії ІЕЕ. (доповідає відповідальний секретар ВК ІЕЕ Андрій ЖУРАВЛЬОВ).
3. Про організацію навчального процесу ІЕЕ. (доповідає заступник директора ІЕЕ Вадим ТКАЧЕНКО).
4. Про організацію поселення студентів до гуртожитку №16. Про стан інформатизації ІЕЕ. (доповідає заступник директора ІЕЕ Олександр ДАНІЛІН).
5. Різне.

 

25.09.2020 р. о 14:00 з використанням системи Google-Meet відбулось засідання Вченої Ради ІЕЕ, протокол № 3.

Були розглянуті наступні питання відповідно порядку денного, та при наявності кворуму:

1. Про стан підготовки та впровадження програми спільного навчання другого ступеня – Енергетика нового покоління (Електроенергетика нового покоління та енергетичні ринки). Про результати роботи Відбіркової Комісії ІЕЕ 2020 р. (доповідав директор ІЕЕ Сергій ДЕНИСЮК)
2. Про стан інформатизації та діджиталізації ІЕЕ в умовах дистанційної освіти. Про стан підготовки до зустрічі та поселення студентів 1-го курсу. Про інформаційну систему контролю виконання наказів та розпоряджень по ІЕЕ. (доповідав заступник директора ІЕЕ Олександр ДАНІЛІН).
3. Про стан розробки освітньої програми «Ресурсозберігаючі геоінформаційні технології в надровикористуванні». (доповідав завідувач кафедри Анатолій КРЮЧКОВ).
4. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів ІЕЕ. (доповідала заступник директора ІЕЕ Аліна ДИЧКО).
5. Про стан самоаналізу кафедр ІЕЕ, відповідно до розпорядження «Про визначення відповідності кафедр ІЕЕ за основними напрямками їх діяльності». (доповідали заступники директора ІЕЕ Анатолій ГАН, Вадим ТКАЧЕНКО)
6. Різне.

04.09.2020 р. о 14:00 відбулось засідання Вченої Ради ІЕЕ протокол № 2.

Відповідно до порядку денного та при наявності кворуму було розглянуто наступні питання:

1. Кадрові питання. (доповідав вчений секретар Вченої Ради ІЕЕ Віталій ПОБІГАЙЛО).
2. Про основні завдання на поточний навчальний рік. Про стан інформатизації ІЕЕ. Про результати проведення адміннаради КПІ ім. Ігоря Сікорського. (доповідав директор ІЕЕ Сергій ДЕНИСЮК).
3. Різне.

28.08.2020 р. відбулось засідання Вченої Ради ІЕЕ о 11:00, протокол № 1.

Під керівництвом голови Вченої Ради ІЕЕ Сергія ДЕНИСЮКА, відповідно до порядку денного, були розглянуті наступні питання:

1. Про підсумки роботи колективу ІЕЕ в 2019/2020 н.р. Про основні перспективи та завдання на поточний навчальний рік у навчально-виховній, науковій, міжнародній, господарській діяльності ІЕЕ. (доповідав директор ІЕЕ Сергій ДЕНИСЮК).
2. Про організацію навчального процесу ІЕЕ. (доповідав заступник директора ІЕЕ Вадим ТКАЧЕНКО).
3. Про організацію поселення студентів до гуртожитку №16. Про стан інформатизації ІЕЕ. (доповідав заступник директора ІЕЕ Олександр ДАНІЛІН).
4. У різному, директор ІЕЕ Сергій ДЕНИСЮК запропонував до обговорення колективу Вченої Ради ІЕЕ доповідь ректора М.З. Згуровського для розгляду на сесії професорсько-викладацького складу КПІ ім. Ігоря Сікорського 28 серпня 2020 року.