Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Школа гарантів освітніх програм вищої освіти. Механізми забезпечення якості освіти в Україні»

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Запорізький національний університет
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

 «ШКОЛА ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 

27 березня – 7 травня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, які зацікавлені запропонованою тематикою.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

БАЛАБУХА Наталія Вікторівна – начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки;

 

ФІЛІПОВИЧ Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

 

МЕНЯЙЛО Вікторія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професор кафедри загальної та прикладної фізики, координатор PhD-програм Запорізького національного університету;

 

ХІЛЬ Олена Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри спеціального фортепіано, проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційно-інноваційної діяльності Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ
ВОСЬМИ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

3 квітня о 11:00 відбудеться лекція на тему «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми». Спікери – Балабуха Наталія Вікторівна,  Філіпович Мирослава Богданівна.

5 квітня о 11:00 відбудеться лекція на тему «Запити експертних груп та підготовка фокус-груп до акредитаційної експертизи». Спікери – Балабуха Наталія Вікторівна,  Філіпович Мирослава Богданівна.

10 квітня о 11:00 відбудеться лекція на тему «Порядок і процедура заповнення Відомостей про самооцінювання освітньої програми: критерії 1 та 2». Спікери – Балабуха Наталія Вікторівна,  Філіпович Мирослава Богданівна.

12 квітня о 11:00 відбудеться лекція на тему «Порядок і процедура заповнення Відомостей про самооцінювання освітньої програми: критерії 3, 4, 5». Спікери – Балабуха Наталія Вікторівна,  Філіпович Мирослава Богданівна.

18 квітня о 11:00 відбудеться лекція на тему «Порядок і процедура заповнення Відомостей про самооцінювання освітньої програми: критерії 6, 7, 8». Спікери – Балабуха Наталія Вікторівна,  Філіпович Мирослава Богданівна.

19 квітня о 11:00 відбудеться лекція на тему «Порядок і процедура заповнення Відомостей про самооцінювання освітньої програми: критерії 9, 10. Перспективи подальшого розвитку ОП». Спікери – Балабуха Наталія Вікторівна,  Філіпович Мирослава Богданівна.

24 квітня о 14:00 відбудеться лекція на тему «Підготовка до акредитації мистецьких програм: від заяви про наміри до сертифіката про зразкову акредитацію». Спікер – Хіль Олена Михайлівна.

26 квітня о 16:00 відбудеться лекція на тему «Особливості функціонування та акредитації освітньо-наукових програм рівня PhD». Спікер – Меняйло Вікторія Іванівна.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 24 березня 2023 року (включно):

1) Заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 27 березня по 7 травня 2023 року (включно), під час проходження  підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації у ВНУ ім. Лесі Українки.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 5000 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 4300 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником окремо.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 23 червня 2023 року.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

 
Поширити 
 
Facebook
 
 
Twitter
 
 

Author: Vadim

error: Content is protected !!