Виконання наукових тем

Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, конкурентоспроможних прикладних розробок

 

“Розроблення техніко-технологічних схем та систем керування теплозабезпечення населених пунктів на основі термодинамічних підходів” (ІЕЕ разом із Теплоенеретичним факультетом, науковий керівник Волощук В.А., термін виконання 2020-2021 рр.)

Розроблено на основі методів термодинамічного аналізу математичних моделей перспективних та інноваційних техніко-технологічних рішень (будинки з низьким споживанням енергії, низькотемпературні системи опалення та високотемпературні систем охолодження, комбіновані теплонасосні установки, когенераційні установки, акумулятори енергії, сонячні колектори та панелі, тощо) систем теплозабезпечення. Розроблено та реалізовано на основі запропонованих термодинамічних підходів алгоритмів та комп’ютерних моделей систем теплозабезпечення. Запропоновано критерії ексергетичного оцінювання (в тому числі і поглибленого) систем теплозабезпечення на стадії проектування та експлуатації, враховано змінні та перехідні режим роботи через вплив погодно-кліматичного фактору, а також різне співвідношення параметрів відліку (вище, нижче, перетинає).

Результати роботи: опубліковано 10 наукових статей, із яких 3 – у закордонних виданнях, які входять до Scopus, WoS; 5 – у фахових виданнях категорії Б, опубліковано матеріали 8 доповідей на наукових конференціях (з яких 4 – міжнародні).

Розробка відповідає світовому рівню. Планується використання результатів досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського, у вищих навчальних закладах України в частині підвищення ефективності управління процесами енерговикористання, ДП «НДІБК» в частині гармонізування української нормативної бази з питань оцінки енергоефективності будівель тощо.

 

 «Наукові засади аналізу методів підвищення рівня енергетичної ефективності будівель до майже нульового споживання енергії» (керівник В.І. Дешко)

Отримано інформацію про інженерні системи, джерела теплопостачання, умови комфорту для формування структури пілотних будівель. Фактичні значення використані для уточнення вхідних параметрів математичних моделей для визначення енергетичних показників будівель. Динамічні моделі – для рекомендацій щодо можливості підвищення енергоефективності будівель як складних енергетичних систем із врахуванням експлуатаційно-поведінкових характеристик. Створено динамічні математичні моделі для прогнозування споживання енергії будівель до та після реконструкції. Удосконалено методології проведення енергетичного аналізу, використовуючи динамічні імітаційні 3D-моделі, спрямоване на визначення раціональних режимів переривчастого опалення при урахуванні даних експериментів визначення повітрообміну в житлових та громадських  будинках різних періодів будівництва.  Вдосконалені експлуатаційні параметри наблизили моделювання до реальних умов і дозволили більш точно прогнозувати навантаження опалювальної системи. Розроблено модель для оцінки взаємодії споживачів та виробників теплової енергії в рамках ринкових відносин яка враховує графіки роботи різних джерел та потреб споживачів та узгоджувати їх між собою на основі багатокритеріальних методів вибору раціональних режимів роботи.

Результати роботи: опубліковано 14 наукових статей, із яких 3 – у закордонних виданнях, які входять до Scopus, WoS; 9 – у фахових виданнях категорії Б, опубліковано матеріали 10 доповідей на наукових конференціях (з яких 5 – міжнародні).

Розробка відповідає світовому рівню. Планується використання результатів досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського, у вищих навчальних закладах України в частині підвищення ефективності управління процесами енерговикористання, ДП «НДІБК» в частині гармонізування української нормативної бази з питань оцінки енергоефективності будівель тощо.

 

Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор. Дата реєстрації: 2021-03-01 (керівник – Лістовщик Л.К.)

 

Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення підприємств та організацій

 1. Розробка мехатронної системи керування технологічного процесу виготовлення елементів конвеєрів.- керівник Зайченко С.В.
 2. Порівняльний аналіз сучасних адміністративно-нормативних перетворень на лібералізованих ринках електричної енергії та газу України; аналізу сучасних технологічних трендів та прогностичних моделей в умовах функціонування лібералізованих ринках електричної енергії та газу України; аналізу особливостей функціонування та взаємодії сучасних компаній-стейкхолдерів на лібералізованих ринках електричної енергії та газу України, керівник Дерев’янко Д.Г.
 3. Обґрунтувати доцільності заміни кабельних ліній 10 кВ у м.Чернігів КП «Чернігівське Тролейбусне Управління» Чернігівської міської ради. – керівник Дерев’янко Д.Г.
 4. Дослідження та порівняння базових рівнів споживання теплової енергії протягом двох опалювальних сезонів квартирами 15-го та 16-го поверхів житлової багатоквартирної будівлі в м. Києві ТОВ «Центр ефективного енерговикористання», керівник Чернявський А.В.
 5. Способи утилізації відходів видобування будівельного та декоративного каменюкерівник Ткачук К.К.
 6. Проведення науково-технiчног осемiнару за темою «Сучаснi проблеми контролю якостi мастильних матерiалiв». Керівник: Бойченко С.В.
 7. Проведення науково-технiчного семiнару за темою «Інженерне забезпечення технологічних процесів використання та контролю якості газу та паливно-мастильних матеріалів». Керівник: Бойченко С.В.

 

Ініціативні НДР:

 • Підвищення надійності, продуктивності, ефективності використання  електромеханічних та мехатронних систем. Термін виконання 2021-2025. (Керівник – д.т.н. Шевчук С.П.)
 • Захист працюючих від небезпечних фізичних факторів під час застосування різних видів електродугового зварювання. Термін виконання 2017 – 2022. Протокол № 3 від 16.11.2017. Тему продовжено до 2022 року (протокол № 1 від 28.09.2020. (Керівник – д.т.н. Левченко О.Г.).
 • Розробка методів наукової підтримки системи запобігання виробничим ризикам. (Керівник – д.т.н. Кружилко О.В.). Протокол № 3 від 20.11.2019. Термін виконання 01.2019 –2021 р.
 • Побудова та дослідження математичних моделей показників стану охорони праці на підприємствах. (Керівник – д.т.н. Кружилко О.В. ). Протокол № 3 від 20.11.2019. Термін виконання 01.2019 –2021.
 • Удосконалення моделей захисного одягу для працівників атомних електричних станцій за методами дизайн-проектування. (Керівник – проф. Третякова Л.Д.). Протокол № 3 від 20.11.2019. Термін виконання роботи: 01.2019 –2022.
 • Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої діяльності. (Керівник проф. Третякова Л.Д.) Термін виконання 2013–
 • Наукові основи ресурсозберігаючих технологій гірництва та геотехнічного будівництва (керівник Кравець В.Г.)
 • Утилізація відходів видобутку нерудних корисних копалин (керівник Тверда О.Я.)
 • Оптимізація параметрів режиму роботи бурового верстату “AtlasCopco” на кар’єрах України (керівник Сергієнко М.І.)
 • Ресурсозберігаючі режими роботи мобільних породоруйнівних агрегатів на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України (керівник Крючков А.І.)