Виконання наукових тем

1. 2826-п «Науково-методичні основи оптимізації структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання в умовах реструктуризації ринку електроенергії» (керівник Денисюк С.П.).

2. 2856-п «Розробка концепції системного підходу та обґрунтування ресурсозберігаючих способів освоєння підземного простору мегаполісів (на прикладі міста Києва)» (керівник Гайко Г.І.).

3. 2858-п «Розробка комплексу науково-технічних рішень для створення системи енергоменеджменту закладів освіти МОН України» (керівник Дешко В.І.)

4. 2831-п Комплексна прикладна НДР «Енерготехнологічний комплекс з інтелектуальним керуванням робочим режимом та віброзахистом з використанням репульсивних клатратів» (керівник Єрошенко В.А.)

5. № 2820-п. «Розробка методів та засобів діагностування енергоефективності стаціонарних установок для створення системи енергоменеджменту гірничовидобувних підприємств» (керівник – проф. Розен В.П.)

6. № 2847-п «Адаптивний маніпулятор віброхвильового руйнування гірських порід та видобутку корисних копалин» (керівник Шевчук С.П.)

7. Госпдоговірна НДР «Розробити спосіб армування приконтурного масиву, що забезпечує стійкість конструкції тимчасового кріплення при будівництві Бескідського тунелю» (керівник Стовпник С.М.).