Автоматизації управління електротехнічними комплексами

РОЗЕН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
Завідувач кафедри д.т.н., професор

Кафедра готує бакалаврів та магістрів (за професійним та науковим спрямуванням) денної, заочної та прискореної форм навчання за освітньою програмою підготовки (спеціалізацією) “Інжиніринг автоматизованих електричних комплексів” – однією з найбільш конкурентоспроможних спеціалізацій технічних вузів України.

Підготовка фахівців здійснюється на основі комп’ютерних технологій в галузі автоматизованих систем керування (загалом електротехнічних комплексів). Кафедра має найвищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку докторів філософії.

Випускники спеціалізації готуються для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об’єктів різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства та інших сфер діяльності в області електромеханічних систем автоматизації загальнопромислових механізмів та комплексів (системи на основі електронно-механічних пристроїв з комп’ютерним керуванням).


auek1
auek2
auek3
auek4
auek5
auek6
previous arrow
next arrow

Web-сайт кафедри: http://auek.kpi.ua

E-mail: auek@ukr.net

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.406

Телефон:  +38-044-204-82-25


До складу кафедри АУЕК входять 8 учбових лабораторій, оснащених технічними засобами, що базуються на сучасних комп’ютерних технологіях.

На кафедрі працюють 2 доктори технічних наук і 9 кандидатів технічних наук.

За рахунок спецкоштів в період 2012 – 2019 роки придбалося щорічно обладнання на суму 150 тис. грн. і загальна сума становила близько 750 тис. грн. Основна частина обладнання отримана від організацій-партнерів кафедри: ABB Ukraine, СВ ALTERA, Еbm-papst, «ETI», «Венед», Grundfoss, Hitachі, ЕвроТерм «Інтереле-ктрокомплект», IT-Solution, ТОВ «Аксіона Глобал Україна» та інших.

Кафедра постійно налагоджує контакти з провідними фірмами, які спеціалізуються на випуску необхідного електротехнічного обладнання, наприклад, з фірмами Сіменс та СВ Альтера, ABB, Schneider Electric, Nord, ДТЭК, Nuvoton, Lovato, Hitachi, EATON та багато ін. Кафедра підтримує тісні зв’язки з промисловими підприємствами та науковими установами регіону.

Основними напрямами діяльності є:

 • інжинірингові послуги (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами).
 • розроблення теоретичних основ оптимального керування електромеханічними системами циклічної дії (підйомні машини, одноківшеві та багатоківшеві екскаватори, багатоцільові маніпулятори) з використанням фаззі-контролерів та нейронних мереж;
 • створення та впровадження технічних засобів енергозбереження в промисловості та комунальному господарстві на основі регульованого електроприводу змінного струму;
 • розроблення системи управління активною потужністю виробничих та енергетичних процесів;
 • інтелектуалізація технологічних процесів в енергетиці;
 • створення системи маркування електрообладнання побутової призначеності;
 • створення системи національних стандартів у сфері енергозбереження та енергетичної галузі.

Унікальність навчання на кафедрі автоматизації управління електротехнічними комплексами за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів» полягає у можливостях для здобувачів вищої освіти, що за нею навчаються:

 1. Навчання за програмами подвійних дипломів у ЗВО-партнерах за кордоном.
 2. Участь у програмах академічної мобільності (зокрема, Еразмус+).
 3. Проходження практик за кордоном.
 4. Отримання знань через відвідування лекцій іноземних викладачів або викладачів кафедри, які беруть участь у програмах академічної мобільності (зокрема, Еразмус+), проходять науково-педагогічне стажування у ЗВО-партнерах за кордоном і навпаки.
 5. Отримання знань англійською мовою (додатково) при вивченні компонент ОП від викладачів (1 НПП кафедри), які отримали сертифікати про рівень володіння нею не нижче В2.
 6. Отримання фахових консультацій від представників державних органів влади, представників підприємницьких структур тощо через відвідування/екскурсії відповідних установ і організацій.
 7. Участь у наукових форумах, участь у Міжнародних та Всеукраїнських науковопрактичних конференціях.
 8. Участь у міжнародних освітніх проектах.

На базі кафедри діє студентський науковий гурток «Потенціал».

Головними підприємствами працевлаштування є інститути Енергетики та ав-томатики «Енергія» НТУУ «КПІ», інститут Електродинаміки НАН України, АНТК ім. О.К. Антонова, “Національна енергетична компанія “Укренерго”, ВАТ “КИЇВМЕТАЛОПРОМ”, Проектний інститут сталевих конструкцій ім. Шимановського, ООО “ЕБМ-ПАПСТ УКРАЇНА”, ООО “ETI Україна”, ЕвроТерм ТМ, ТОВ “СП Дакпол”, ДП «Сіменс Україна», АББ в Україні, ВАТ Інститут транспорту Нафти, Відкрите акціонерне товариство “Словянський завод високовольтних ізоляторів, ТОВ Науково-виробнича фірма “НАФТОГАЗМАШ”, ВАТ “Автоматвуглепром», ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО», ТОВ “РАУТ-автоматік”, Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго”, ДНВП “Електронмаш”, КБ ДПВО «Київприлад», ТОВ «СВ Альтера Київ», ТОВ «ЕТІ», ТОВ «Енерсіс Україна» та інші.
Наші випускники працюють на посадах: головного енергетика, державного інспектора з енергетичного нагляду, головного фахівця з розподільних та постачальних компаній, інженера-електрика, інженера-електромеханіка, проектувальника електричних мереж, інженера-енергетика, інженера АСУ ТП.