ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ (PHD)

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

З умовами прийому до аспірантури можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ "КПІ".

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

   

 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

   

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;

   

 • загальнодержавних програм;

   

 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

   

Програму вступних випробувань можна завантажити тут.

Програму додаткового іспиту можна завантажити тут.