ВСТУП НА 1 КУРС (ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО)

Спеціальності і спеціалізації ІЕЕ

 

 Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році 

 

Плани максимальних обсягів державного замовлення на 2019 рік за освітнім рівнем «бакалавр»

Факультет / інститут

Спеціальність

Надано рекомендацій до зарахування на 01.08.2018 р.

Максимальний обсяг державного замовлення (2019 р.)

денна

заочна

денна

заочна

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

101 Екологія

10

0

22

0

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

70

0

84

0

144 Теплоенергетика

12

0

20

0

184 Гірництво

10

0

12

0

 

 Вартість навчання на денній та заочній формі навчання

Вартість навчанняДокумент