Кафедра теплотехніки та енергозбереження

 Дешко В.І.Дешко Валерій Іванович

 Завідувач кафедри д.т.н., професор

 Web-сайт кафедри: http://te.kpi.ua

 Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.410a

 Телефон: +38-044-204-96-90

 

 

Галузь знань

14 – Електрична інженерія

Спеціальність

144 - Теплоенергетика

Спеціалізація

Енергетичний менеджмент та інжиніринг

Термін навчання

Бакалавр -  3 роки, 10 міс.

На базі ОКР "молодший спеціаліст" - 2 роки, 10 місяців

Магістр 1 рік, 10 місяців

Форма навчання

Денна

 

 

Спеціальність «Енергетичний менеджмент» було відкрито у 1997 році.

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження готує фахівців з енергетичного менеджменту (ЕМ): для паливно-енергетичного та електроенергетичного комплексів, промислових підприємств усіх галузей; адміністрацій та держустанов, наукових, проектних організацій; ЖКГ та сільського господарства; об'єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур.

Головним завданням фахівців з ЕМ є забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту; працювати за сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг енергоспоживання та екологічного стану промислових підприємств та організацій на регіональному рівні на основі широкого застосування математичних моделей, інформаційних і комп'ютерних технологій, сучасних лабораторій.

Фахівці з ЕМ покликані реалізовувати енергозберігаючу політику, проводити експертизу та енергетичний аудит та організовувати енергетичний менеджмент.

Кафедра теплотехніки та енергозбереження успішно співпрацює з такими компаніями та організаціями:

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адмін. та громадських будівлях м. Києва»  ; ПАТ «Київенерго»  ; Інститут технічної теплофізики НАН України  ; Інститут газу НАН України  ; СВП «Київські ТЕЦ»  ; Інститут вугільних енерготехнологій НАН України ; ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  ; ДП НЕК «Укренерго»  ; ТОВ «Завод енергетичного обладнання «ДАН» ;ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»  .