Кафедра Екології

TkachukТкачук Костянтин Костянтинович

Звідувач кафедри, д.т.н., професор

Web-сайт кафедри: http://ecology.kpi.ua 

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, поверх 2

Телефон: +38-044-204-84-32

E-mail: kkttkk297@gmail.com

 

 

 

Галузь знань

10 – Природничі науки

Спеціальність

101 - Екологія

Спеціалізація

Інженерна екологія та ресурсозбереження

Термін навчання

Бакалавр -  3 роки, 10 міс.

На базі ОКР "молодший спеціаліст" - 2 роки, 10 місяців

Магістр 1 рік, 4 місяці

Форма навчання

Денна


Кафедра забезпечує глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук у поєднанні з навичками діяльності в промисловості та науковій сфері. Це забезпечує можливість випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!Кафедра інженерної екології готує фахівців-екологів широкого профілю, які можуть проводити наукові дослідження, розробляти проектну документацію, здійснювати екологічні заходи по зменшенню забруднення навколишнього середовища на підприємствах різних галузей та в сфері обслуговування населення, одночасно досягати наукових, інноваційних та комерційних вершин.

Навчання на кафедрі проводиться за допомогою сучасних європейських та світових технологій у контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів.

Студенти кафедри виконують моніторингові дослідження ступеня забруднення природного середовища, здійснюють екологічний менеджмент, аудит та експертизу різних підприємств, розробляють проектну документацію, проводять наукові дослідження щодо зменшення забруднення довкілля тощо.

Випускники-спеціалісти можуть працювати: в Міністерстві охорони навколишнього середовища та його підрозділах, в екологічних інспекціях, екологічних лабораторіях, санепідемстанціях, науково-дослідних інститутах, у місцевих адміністраціях, на митниці, підприємствах різних галузей економіки, на гірничо- видобувних підприємствах, в енергетичних компаніях, в газових і нафтопереробних комплексах, на металургійних підприємствах, у сільському господарстві тощо.

Попит на спеціалістів-екологів існує не лише в нашій країні, а й в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. При кафедрі існує міжгалузева комплексна лабораторія інженерної екології, яка створена з метою проведення науково-дослідних робіт, підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях економіки. Одним з пріоритетних завдань кафедри, крім забезпечення навчального процесу, є участь у світових та державних науково-дослідних програмах.

Наукове співробітництво кафедри здійснюється з Інститутом гідромеханіки НАН України, ПАТ "Експериментально-промислова технологія вибухових робіт" ("Техновибух"). Кафедра інженерної екології підтримує також тісні науково-практичні зв'язки з Бортницькою станцією аерації; Київським сміттєспалювальним заводом "Енергія"; Київською ГЕС; ТЕЦ-6; радіологічною лабораторією Інституту геології НАН України; Науково-інформаційним центром води, Гідрометцентром України та іншими організаціями, на базі яких здійснюються виїзні практичні заняття зі студентами. На цих підприємствах студенти проходять виробничу та переддипломну практику, виконують дослідження з магістерських і дисертаційних робіт.