Автоматизації управління електротехнічними комплексами

Розен В.П.Розен Віктор Петрович

Завідувач кафедри д.т.н., професор

Web-сайт кафедри: http://auek.kpi.ua 

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.406

Телефон: +38-044-204-82-25

E-mail: auek@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань

14 – Електрична інженерія

Спеціальність

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація

Інжиніринг електротехнічних комплексів

Термін навчання

Бакалавр -  3 роки, 10 міс.

На базі ОКР "молодший спеціаліст" - 2 роки, 10 місяців

Магістр 1 рік, 10 місяців

Форма навчання

• Денна

• Заочна

 

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами готує універсальних спеціалістів широкого профілю у сфері високих технологій енергетики, автоматизації, комп’ютерних наук, проектування, здатних одночасно досягати наукових, інноваційних та комерційних вершин.

Випускники можуть виконувати професійну роботу інженера-електромеханіка в процесі проектування систем автоматизації технічних процесів як в гірництві, так і у цивільних спорудах з підсистемами використання електроенергії. Набуті знання стають у нагоді під час вибору електромеханічного обладнання, планування, організації і монтажу систем кондиціонування та вентиляції 

Багато уваги приділяється розробці технічних рішень оптимальних енергозберігаючих систем електропривода та технологічних процесів з інтелектуальним мікропроцесорним керуванням. Дуже важливий напрям роботи випускників кафедри – створення інтелектуальних систем керування «Розумний дім».