Напрями наукової діяльності

1. Формування енергетичної політики сталого розвитку

2. Розробка інструментарію енергозбереження та управління ефективністю енерговикористання

3. Розвиток і вдосконалення систем забезпечення електричною енергією

4. Стратегічне планування розвитку підземного простору мегаполісів.

5. Створення ресурсо- та енергозберігаючих технологій геотехнічного будівництва та видобутку корисних копалин

6. Розробка способів імпульсно-хвильового руйнування гірських порід

7. Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів

8. Мехатроніка енергоємних виробництв

9. Дослідження й протидія небезпечним виробничим факторам, що виникають при застосуванні нових виробничих технологій та матеріалів.