Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 10 липня по 22 липня включно! Екзамени розпочнуться з 23 по 25 липня. Не впусти можливість!

Плани обсягів державного замовлення на 2019 рік за освітнім рівнем «бакалавр» для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 

Спеціальність

Освітня програма

Частина

ліцензійного обсягу

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Обсяг державного замовлення (фактичний набір)

(2018 р.)

Обсяг державного замовлення

(2019 р.)

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

20

10

9

0

10

5

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

15

10

7

0

10

5

Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

25

10

6

0

8

5

Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

45

10

21

0

22

5

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

15

10

0

0

7

5

184 Гірництво

Геоінженерія

50

20

5

10

10

10

 

 

 Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році

 

Документи МС