Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
Завідувач кафедри д.т.н., професор

Основні напрямки діяльності кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки:

1. Навчально-методична робота
Викладання нормативних навчальних дисциплін:

  • Безпека життєдіяльності та цивільний захист;
  • Охорона праці та цивільний захист.

Консультації з охорони праці для підготовки розділу:

  • «Охорона праці» в дипломних проектах (роботах) бакалаврів;
  • «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в магістерських дисертаціях.

Підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук).
Забезпечення підготовки та видання науково-педагогічними працівниками кафедри навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, нормативних документів тощо).

2. Науково-дослідницька робота

  • Підготовка пропозиції щодо формування науково-технічної тематики кафедри.
  • Участь в конкурсах державних науково-технічних програм з охорони праці.
  • Виконання науково-дослідних робіт (НДР) з охорони праці спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України і Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці.
  • Постійне вивчення ринкових потреб промисловості України в науково-дослідних роботах з охорони праці.

3. Госпрозрахункова робота

  • Виконання госпрозрахункових НДР по забезпеченню нормативних умов праці та захисту від шкідливих і небезпечних факторів на виробництві та в надзвичайних ситуаціях.
  • Підготовка пропозиції для промислових підприємств щодо виконання НДР по забезпеченню належних умов праці, життєдіяльності та захисту працюючих від шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Web-сайт кафедри: http://opcb.kpi.ua/

E-mail: levchenko.opcb@ukr.net

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, 3-й поверх

Телефон: +38 (044)204-96-87, (044) 204-82-30