Навчально-методична комісія

Голова навчально-методичної комісії НН ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ган Анатолій Леонідович

к.т.н., доцент

gan@geobud.kiev.ua
(044) 204-93-78
ауд. 506-22

Секретар навчально-методичної комісії НН ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шайдецька Любов Валентинівна

к.т.н., доцент

shaydetskaya_lubov@ukr.net
ауд. 512-22

голова комісії: Ган А.Л., перший заступник директора ІЕЕ  
заступник голови комісії: Данілін О.В., заступник директора з навчально-організаційної роботи
члени комісії: Бєлоха Г.С. заступник директора з наукової та науково-технічної роботи студентів
  Бориченко О.В., доцент кафедри ЕП
  Босак А.В. доцент кафедри АЕМК
  Полукаров О.І., доцент кафедри ОПЦБ
   
секретар комісії Шайдецька Л.В., доцент кафедри ГІ

НАКАЗ

Методичний семінар 18.01.2021

Порядок денний:

  1. Про поточний стан підготовки Ф – каталогів вибіркових дисциплін
  2. Про підготовку НП та перехідних НП відповідно до оновлених ОП першого (бакалаврського) рівня ВО
  3. Про поточний стан навчально-методичного забезпечення освітніх компонент навчальних планів.
Методичний семінар 18.01.2021

Рішення:

  1. До 22.01.2021 року оновити (розробити) Ф – каталоги вибіркових дисциплін та подати до методичного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського на адресу metodrada@kpi.ua для затвердження і подальшого висвітлення на сайтах кафедр та ІЕЕ.
  2. До 22.01.2021 року кафедрам надати списки відповідальних за підготовку силабусів вибіркових навчальних дисциплін Ф – каталогу у деканат 506-22.
  3. До 31.01.2021 року розробити проекти НП та перехідних НП за відповідними ОП кафедр.
  4. До травня 2021 року для кожної навчальної компоненти, які забезпечує відповідна кафедра розробити силабус та за необхідності оновити навчально-методичне забезпечення (навчальні посібники, підручники, тощо).