ВСТУП НА 1 КУРС (ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО)

Спеціальності і спеціалізації ІЕЕ

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення в 2018 році за освітнім рівнем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Максимальний обсяг прийому

Кваліфікаційний мінімум

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

101

Екологія

Інженерна екологія та ресурсозбереження

100

30

25

0

10

0

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи електропостачання

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

200

90

84

0

10

0

144

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та інжиніринг

40

20

20

0

10

0

184

Гірництво

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

Геотехнічне і міське підземне будівництво

135

80

10

0

5

0

 Вартість навчання на денній та заочній формі навчання

Вартість навчанняДокумент