ВСТУП НА ОС МАГІСТР

ВСТУП НА ОС МАГІСТР  ОСІБ З ОКС БАКАЛАВР ОСІБ З ОКР СПЕЦІАЛІСТ*

(ДЕННА ФОРМА / ЗАОЧНА ФОРМА**)

* - в разі отримання освіти на бюджеті набір здійснюється тільки на контракт

** - набір відбувається тільки у випадку сформованої групи (мінімум 6 студентів)

Магістр - ОС вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців ОС магістр в ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» здійснюється на основі здобутої:

 • ОКС бакалавр відповідного напрямку підготовки;
 • ОКС бакалавр будь якого напрямку підготовки;
 • ОКС спеціаліст відповідного напрямку підготовки;
 • ОКС спеціаліст будь якого напрямку підготовки.

Форми навчання ОС магістр в ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

 • денна форма навчання;
 • заочна форма навчання.

Умови навчання ОС мангістр в ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

 • за кошти державного бюджету;
 • за кошти фізичних і юридичних осіб.

Спеціальності та групи спеціалізацій ІЕЕ

(запланована кількість місць відповідно до спеціалізацій ІЕЕ)

Спеціальності та групи спеціалізацій ІЕЕ

денна форма

заочна форма

ліцензія

бюджет*

ліцензія

бюджет*

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

120

 

30

0

системи електропостачання

30

 

10

0

енергетичний менеджмент та енергоефективність

30

 

10

0

інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

30

 

5

0

електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв.

30

 

5

0

144 Теплоенергетика

30

 

5

0

енергетичний менеджмент та інжиніринг.

30

 

5

0

101 Екологія

25

 

0

0

інженерна екологія та ресурсозбереження.

25

 

0

0

184 Гірництво

30

 

10

0

розробка родовищ та видобування корисних копалин;

15

 

10

0

геотехнічне і міське підземне будівництво.

15

 

0

0

*- попередньо запланована кількість (можливі зміни)

 

Перелік споріднених спеціальностей

В 2017 року при вступі на бюджетні місця спеціалізацій ІЕЕ

спорідненість спеціальності

не враховується!!!

на бюджетні місця спеціалізацій ІЕЕ мають право вступати всі випускники

з ОКР «Бакалавр» незалежно від спеціальності за якою вони отримали освіту

 

Перелік вступних іспитів

Назви спеціальностей і спеціалізацій

Перелік вступних іспитів, та додаткових

Максимальний бал*

Для всіх спеціалізацій ІЕЕ

1. Додаткове випробування (для неспоріднених спеціальностей)

Зараховано / не зараховано

2.Іноземна мова (англійська, німецька, французька)

5 (п’ять)

2. Комплексне фахове випробування

10 (десять)

3. Середній бал диплому з ОКС Бакалавр

5 (п’ять)

2. Бал творчих досягнень

3 (три)

*Більш детальна інформація викладена во вкладенці документи (rule-5-2017).

Етапи вступної компанії

документи подаються особисто в паперовій формі

Прийому паперових заяв і документів (перша хвиля)

03 липня - 07 липня 2017 р.

Проведення вступних іспитів (перша хвиля) - згідно графіку

08 липня – 15 липня 2017 р.

Прийом паперових заяв і документів (друга хвиля)

24 липня  - 04 серпня2017 р.

Проведення вступних іспитів (друга хвиля) - згідно графіку

05 серпня – 11 серпня 2017 р.

Термін оголошення інтегрального рейтингового списку вступників

не пізніше 1400 12 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення інтегрального рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджет

не пізніше 1200 14 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

бюджет

не пізніше 19 серпня 2017 р.

контракт

не пізніше 22 серпня 2017 р.

 

Графік роботи відбіркової комісії

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

на період прийому документів у внутрішніх (зовнішніх) вступників 2017 р., для здобуття освітнього рівня магістр на 2017/2018 навчальний рік.

03.07.2017 р. 1000-1200 ауд. 125-16 (каф. ЕП, ТЕ)

04.07.2017 р. 1000-1200 ауд. 125-16 (каф. АУЕК, ЕМОЕВ)

05.07.2017 р. 1000-1200 ауд. 125-16 (каф. ГБГТ, ІЕ)

07.07.2017 р. 1400-1700 ауд. 125-16 (всі каф.)

 

Графік роботи атестаційної комісії

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

по прийому студентів на 5 курс

додаткове випробування (ДВ), комплексне фахове випробування (КФВ).

Назва спеціалізації за освітнім ступенем магістр

Дата проведення випробувань

Початок проведення

Місце проведення

Консультація

«Інженерна екологія та ресурсозбереження»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд. 203-22

204-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд. 203-22

«Розробка родовищ та видобування корисних копалин»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд. 618-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд. 618-22

«Геотехнічне і міське підземне будівництво»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд. 510б-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд. 510б-22

«Енергетичний менеджмент та енергоефективність»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд. 705-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд.705-22

«Енергетичний менеджмент та інжиніринг»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд.410-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд.410-22

«Системи електропостачання»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд. 705-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд.705-22

«Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд. 405-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд. 405-22

«Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв»

08.07.2017 р. (ДВ)

13.07.2017 (КФВ)

06.08.2017 р. (ДВ)

08.08.2017 (КФВ)

1000

ауд. 206-22

07.07.2017 р.

12.07.2017 р.

05.08.2017 р.

1400 ауд. 206-22

Іспит з іноземної мови для всіх спеціалізацій ІЕЕ на першому етапі відбору відбудеться 11.07.2017 о 900  в аудиторіях 709-22, 710-22. Консультація відбудеться 27.06.2017 о 1400  в аудиторіях 709-22, 710-22.

Перелік документів які повинні бути у абітурієнта з ОКС «БАКАЛАВР» або з ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»

для вступу на ОС «МАГІСТР»

 1. Заява на ім’я ректора НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (видається відбірковою комісією ІЕЕ);
 2. Документ (оригінал + копія) державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень – диплом ОКС «бакалавр», і додаток до нього.
 3. Документи (оригінали + копії) які підтверджують творчі досягнення (статті, патенти).
 4. Документ (оригінал + копія), що посвідчує особу та громадянство - паспорт (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
 5. Військовий квиток, або посвідчення про приписку (оригінал + копія) - для чоловіків.
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 7. Ідентифікаційний код (оригінал + копія).
 8. Поштовий конверт – 2 шт.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією НТУУ «КПІ» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Вартість навчання (контрактна форма)

Назви спеціальності

Форма навчання

денна

заочна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

184 Гірництво

15950 грн./рік

8200 грн./рік

101 Екологія

18100 грн./рік

 

 

Проживання (гуртожиток) на період

подачі документів або складання вступних іспитів

(за бажанням абітурієнта)

Порядок дій.

 1. Отримати дозвіл на поселення у відбірковій комісії ІЕЕ;
 2. В дирекції студмістечка визначитись з терміном, місцем і вартістю проживання (отримати необхідні документи).
 3. Сплатить проживання в найближчому відділені банка.
 4. З ордером на поселення (отриманому в дирекції студмістечка) і квитанцією про сплату проживання  прибути у визначений в ордері гуртожиток і заселитись на визначений термін.