Текст новини
  МАКСИМАЛЬНИЙ ОБСЯГ
  прийом студентів на 1 курс НТУУ “КПІ” за держзамовленням на 2016 рік
  ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
  Кафедра Галузь знань Код і назва спеціальності,
Назва спеціальності
Ліцензійні обсяги Держзамовлення
  денна заочна денна заочна
  Інженерної екології 10 Природничі науки 101 Екологія
Інженерна екологія та ресурсозбереження
60 20 57  
  Геобудівництва та гірничих технологій 18 Виробництво та технології 184 Гірництво
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
75 50 8  
  Геотехнічне і міське підземне будівництво 60 30 7  
  Теплотехніки та енергозбереження 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент та інжиніринг
40 25 12  
  Електропостачання 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи електропостачання
55 20 31  
  Енергетичний менеджмент та енергоефективність 60 30 30  
  Автоматизації управління електротехнічними комплексами 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг електротехнічних комплексів
65 25 12  
  Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
60 25 11  
 
  ОБСЯГ
  прийому студентів на 1 курс НТУУ “КПІ” за держзамовленням на 2016 рік на базі ОКР “Молодший спеціаліст”
  ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
  Кафедра Галузь знань Код і назва спеціальності,
Назва спеціальності
Ліцензійні обсяги Держзамовлення
  денна заочна денна заочна
  Інженерної екології 10 Природничі науки 101 Екологія
Інженерна екологія та ресурсозбереження
60 20    
  Геобудівництва та гірничих технологій 18 Виробництво та технології 184 Гірництво
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
75 50    
  Геотехнічне і міське підземне будівництво 60 30 10 5
  Теплотехніки та енергозбереження 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент та інжиніринг
40 25 8 3
  Електропостачання 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи електропостачання
55 20 15 5
  Енергетичний менеджмент та енергоефективність 60 30 10  
  Автоматизації управління електротехнічними комплексами 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг електротехнічних комплексів
65 25 10  
  Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
60 25 15