КПІ ім. Ігоря Сікорського і ДП «НАЕК «Енергоатом» разом впроваджуватимуть систему енергетичного менеджменту Компанії

Сталий розвиток енергетики держави являє собою здатну до саморегулювання систему забезпечення енергетичної безпеки з урахуванням оптимізації територіальної структури виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів. Ключовими аспектами є скорочення енергоспоживання, підвищення ефективності енерговикористання та запобігання шкідливому техногенному впливу на довкілля, зокрема, під час виробництва електричної енергії.

13 березня 2018 року підписано Меморандум про співробітництво між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Всеукраїнською громадською організацією «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України». Сторони спрямовуватимуть спільні зусилля на підвищення рівня енергоефективності Компанії відповідно до законодавства України, національних і міжнародних стандартів та найкращих світових практик в сфері енергозбереження, енергоефективності та енергетичного менеджменту. Підписання Меморандуму відбулося в рамках семінару з питань впровадження в ДП «НАЕК «Енергоатом» системи енергетичного менеджменту. В роботі семінару прийняли участь найвищі керівники і провідні фахівці Компанії.

НАЕК «Енергоатом» є найпотужнішою енергогенеруючою компанією України, яка виробляє більше половини електричної енергії в країні. У своїй вступній промові Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Олександрович Недашковський наголосив: «Розробка та реалізація енергетичної політики створить умови для впровадження в Компанії економічно обґрунтованих заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергетичної ефективності, що має забезпечити ряд переваг організаційного, фінансово-економічного і перш за все репутаційного характеру. Як результат, має підвищитися продуктивність та конкурентоспроможність Енергоатома, а також рівень довіри до Компанії з боку міжнародних фінансових інституцій. Особливої актуальності ці завдання набувають в контексті підготовки Енергоатома до роботи на лібералізованому ринку електричної енергії та створення умов для експортування електричної енергії. Очевидно, що реформування ринку потребує підвищення ефективності системи управління Компанією та вдосконалення відповідних бізнес-процесів з метою забезпечення конкурентних переваг за всіма напрямами діяльності».

Вітання учасникам семінару висловив Голова Держенергоефективності Сергій Дмитрович Савчук. Зокрема, він зазначив, що «Підвищення енергетичної ефективності державних підприємств є рушійним фактором розвитку національної економіки. Досвід показує, що завдяки лише впровадженню системи енергоменеджменту, за мінімальних капіталовкладень можна скоротити енергоспоживання на 10-20%. Заощаджені на енергоносіях кошти слід спрямовувати на подальшу реалізацію заходів з енергозбереження».

Директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського Сергій Петрович Денисюк запевнив учасників семінару, що фахівці ІЕЕ надаватимуть Енергоатому усесторонню методичну, методологічну, технологічну, інжинірингову, навчальну та консультативну допомогу з питань розробки та реалізації заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергетичної ефективності, впровадження енергоефективних технологій та устаткування на об’єктах Компанії, розробки та впровадження систем енергомоніторингу.

«Наші фахівці готові долучитися до розробки нормативних актів та інструкцій у сфері енергозбереження, енергоефективності та систем енергетичного менеджменту, надавати допомогу в розробці відповідної проектної та технічної документації, розробляти і впроваджувати системи енергетичного менеджменту Компанії відповідно до національних стандартів серії ДСТУ ISO 50000, приймати участь у модернізації енергетичної інфраструктури Компанії відповідно до концепції Smart Grid в умовах лібералізації ринку електричної енергії України, а також забезпечити комплексну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів Енергоатому за вказаними напрямами». В рамках Меморандуму ДП «НАЕК «Енергоатом» та ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського виразили наміри співпрацювати, також, в питаннях розвитку автоматизованих систем контролю, обліку та управління енерговикористанням Компанії відповідно до концепції Smart Grid в умовах подальшої лібералізації ринку електричної енергії України, використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців Компанії на регулярній основі, зокрема, за програмами «Системи енергетичного менеджменту», «Енергетичний аудит» та «Енергоефективні ринки електричної енергії».

Президент Вищої ради енергоаудиторів та енергоменеджерів України Вадим Юрійович Улида висловив надію, що досвід Вищої ради енергоаудиторів стане в нагоді під час впровадження систем енергетичного менеджменту в Енергоатомі. «Цей семінар стане початком активного руху НАЕК «Енергоатом» на шляху енергозбереження та підвищення енергоефективності. Системи енергетичного менеджменту за ISO 50001 успішно впроваджено в багатьох країнах світу і вже, по суті, стали невід'ємним елементом управління сучасними електроенергетичними компаніями, аналогічно стандартам управління якістю ISO 9001. Головне завдання – забезпечення контролю і зменшення використання енергоресурсів при забезпеченні ефективності роботи Компанії і дотриманні всіх вимог безпеки. Атомні електростанції виробляють половину електроенергії в країні. Впровадження системи енергоменеджменту матиме суттєвий економічний ефект для Компанії – очікуваний економічний ефект від підвищення ефективності технологічних процесів може становити понад 100 млн. грн на рік, і позитивно вплине на зменшення енергоємності економіки України, що надзвичайно важливо в сучасних умовах».

З доповідями на семінарі виступили директор ІЕЕ, докт.техн.наук, професор С.П.Денисюк «Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах та формування системи енергоменеджменту», зав. кафедрою автоматизації управління електротехнічними комплексами, докт.техн.наук, професор В.П.Розен «Енергетичний менеджмент в національних і міжнародних стандартах серії ISO 50000», доцент кафедри електропостачання, канд.техн.наук В.В.Прокопенко «Енергетичний аудит та енергозбереження», директор Центру підготовки енергоменеджерів, канд.техн.наук, доцент О.В.Коцар «Smart-системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням».

О.В.Коцар