Обсяги державного замовлення для прийому на освітній ступінь магістра

Обсяги державного замовлення для прийому на освітній ступінь магістра

 

Код

Назва спеціальності

Факультет/інститут

Освітньо-

наукова програма

Освітньо-

професійна програма

Освітньо-

професійна програма

Денна

Денна

Заочна

 

101

 

Екологія

 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

 

0

 

19

 

0

 

141

Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

 

9

 

78

 

6

 

144

 

Теплоенергетика

 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

 

2

 

15

 

2

 

184

 

Гірництво

Інститут енергозбереження та

енергоменеджменту

0

18

0