Аспірантські читання пам’яті професора А.В. Праховника

22-23 березня відбулися щорічні Аспірантські читання пам’яті професора А.В. Праховника, започатковані в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Із вступним словом виступив директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" професор Денисюк Сергій Петрович. На цьогорічних читаннях молоді науковці та аспіранти представили наукові доповіді за тематикою власних досліджень, які виконуються на кафедрах інституту у складі наукових шкіл, започаткованих професором Праховником А.В. та новостворених у останні роки.

Так, з кафедри електропостачання виступили зав.кафедри, докт.техн.наук, проф. Попов В.А., Чернецька Ю. з доповіддю на тему «Розвиток систем розподілу електроенергії в Україні: показники та критерії оцінювання», Василенко В. «Ранговий аналіз для оптимізації та прогнозування енергопостачання  в установах освіти», Опришко В. «Підвищення енергоефективності шляхом регулювання рівнів нерівномірності споживання електроенергії в локальній системі електропостачання», Горенко Д. «Оцінка обмінних процесів в системах з магнітопов’язаними елементами», Соколовський П. «Технічні та економічні аспекти побудови віртуальних електричних станцій», Філянін Д. «Методи та засоби інформаційного забезпечення завдань керування режимами систем електропостачання».

Аспіранти першого року навчання кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв доповіли результати своїх досліджень за темами: «Асинхронні генератори з вентильним збудженням при роботі в автономних енергосистемах» - Шумський Є.В. (науковий керівник Мазуренко Л.І.) та «Удосконалення системи моніторингу гама-відсоткового ресурсу електротехнічних комплексів» - Аданіков О.В. (науковий керівник д.т.н., проф. Терентьєв О.М.).

Під час читань виступили також з кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами: аспірант Бичківський О.С. з темою «Прогнозне керування комбінованою електроенергетичною установкою на базі нейронних мереж» та здобувач Трачук А.Р. з темою: «Формування оптимального енергетичного балансу України за критерієм ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Кафедрою геоінженерії відмічено доповідь Матвійчука І. «Моделювання навантажень на підземну споруду з урахуванням зміни вологості геологічного середовища» (керівник проф. Г.І. Гайко).

На засіданні секції «Інжиніринг енерготехнологічних процесів, енергетичних пристроїв та комплексів» у межах програми Аспірантських читань ім. проф. А.В. Праховника було представлено наступні наукові доповіді:

Тишковець А.В. (науковий керівник д.т.н., проф. Фаренюк Г.Г.) «Роль житлового фонду в економічній та енергетичній безпеці держави», Карпенко Д.С. (науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І.) «Створення ринку теплової енергії в Україні», Яценко О.І. (науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І.) «Дослідження системи опалення з переривчастим режимом роботи»,

Лєконцева О.Е. (науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І.) «Наукові засади управління енергоефективністю багатоквартирних житлових будинків».

Результати дослідження «Підвищення рівня екологічної безпеки придорожніх територій міста модифікацією складу і властивостей моторного дизельного палива» представив аспірант кафедри інженерної екології Кофанов О. (науковий керівник д.т.н., проф. Ремез Н.С.).