Енергетика: економіка, технології, екологія

Енергетика: економіка, технології, екологія

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас опублікувати Вашу статтю у фаховому журналі "Енергетика: економіка, технології, екологія". Засновник журналу – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Головний редактор – д-р техн. наук, професор Ю.І. Якименко.

Журнал включено до:

          бази даних «Наукова періодика України» НБУВ;

          українського реферативного журналу "Джерело" (ІПРІ НАН України);

          електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI;

          наукова періодика України URAN (OJS);

          наукометричної бази даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека);

          наукової пошукової системи Google Scholar;

          баз даних Index Copernicus, Open Academic Journal Index (OAJI), WorldCat, BASE, DOAJ, Polska Bibliografia Naukowa, Academic Journal Index, International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Keys, General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services, Cosmos impact factor, Infobase Index, Real Time Impact Factor.

Всього видання зареєстровано в 20 міжнародних базах даних журналів.

Результати наукових досліджень авторів у вигляді оформлених статей можуть бути подані до наступних рубрик журналу:

1.    Глобальні проблеми енергетики та енергетична безпека.

2.    Енергетика сталого розвитку.

3.    Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі.

4.    Енергетичні системи та комплекси.

5.    Лібералізовані ринки енергії.

6.    Smart Grid системи та технології.

7.    Енергетична ефективність та енергозбереження.

7.1         Енергетичний менеджмент та аудит.

8.    Технології та обладнання в енергетиці.

9.    Моніторинг, діагностика та керування енергетичними процесами та обладнанням.

10.     Економічні аспекти енергетики.

11.    Системні еколого-енергетичні дослідження.

12.    Екологічні проблеми в енергетиці

До друку приймаються оригінальні статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Всі статті, опубліковані в журналі, проходять подвійне сліпе рецензування провідними фахівцями у відповідних галузях.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на веб-сайті журналу: http://energy.kpi.ua, або за електронними адресами kravkpi@ukr.net , zakladniy@gmail.com.