Напрями наукової діяльності

1. Формування енергетичної політики сталого розвитку 2. Розробка інструментарію енергозбереження та управління ефективністю енерговикористання 3. Розвиток і вдосконалення систем забезпечення електричною енергією 4. Стратегічне планування розвитку підземного простору мегаполісів. 5. Створення ресурсо- та енергозберігаючих технологій геотехнічного будівництва та видобутку корисних копалин 6. Розробка способів імпульсно-хвильового руйнування гірських порід 7. Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів 8. Мехатроніка енергоємних виробництв 9. Дослідження й протидія небезпечним виробничим факторам, що виникають при застосуванні нових виробничих технологій та матеріалів.