Керівництво

Денисюк

Сергій Петрович

Директор ІЕЕ
д.т.н., професор

spdens@ukr.net
204-85-14
ауд. 315-22

Ган

Анатолій Леонідович

Перший заступник директора 

(навчально-методична робота)

к.т.н., доцент

gan@kpi.ua
204-93-78
ауд. 506-22

Данілін Олександр

Валерійович

Заступник директора з навчально-організаційної роботи
к.т.н., доцент

avdan@ukr.net
204-80-49
ауд. 416-22

 

Ткаченко

Вадим Владиславович

Заступник директора з навчально-виховної роботи

доцент

tka-vadim@gmail.com
204-93-75
ауд. 506-22

Гайко

Геннадій Іванович

Заступник директора з наукової та науково-технічної роботи студентів


д.т.н., професор

g.gayko@kpi.ua
204-80-08
ауд. 512-22

Демчук

Гліб Вікторович

Заступник директора з довузівської підготовки та роботи відбіркової комісії


к.т.н., доцент

h.demchuk@kpi.ua
204-82-30
ауд. 321/a-22

Чернецька

Юлія Валентинівна

Заступник директора з міжнародного співробітництва

 

j.chernetska@ukr.net
204-86-07
ауд. 310/a-22

Городецький

Віктор Георгійович

Заступник директора з навчальної практики, працевлаштування та другої вищої освіти

к.ф-м.н., доцент

v.gorodetskyi@ukr.net
204-82-27
ауд. 520-22