м.Київ, вул. Борщагівська, 115
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса ІЕЕ: вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.506, 03056, Київ, Україна
Телефони для довiдок: +380 204 8308, +380 204 9375
Декан ІЕЕ: д.т.н., професор, Денисюк Сергій Петрович