Текст новини
Вітаємо

Колектив співробітників та студентів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту вітає з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:


  1. Арламова Олександра Юрійовича (старший викладач кафедри ОПЦБ)
  2. Кулаковського Леоніда Ярославича (асистент кафедри АУЕК)
  3. Оборонова Тараса Юрійовича (асистент кафедри ТЕ)