Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня. Не впусти можливість!

План обсягів державного замовлення в 2018 році за освітнім рівнем «бакалавр» для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 

Факультет / інститут

Спеціальність

Спеціалізація

Частина

ліцензійного обсягу

Обсяг державного замовлення

денна

заочна

денна

заочна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи електропостачання

20

10

18

5

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

15

10

10

5

Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

25

10

18

5

Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

45

10

30

5

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та інжиніринг

15

10

6

5

184 Гірництво

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

25

10

12

6

Геотехнічне і міське підземне будівництво

25

10

12

6

 

 Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Документи МС