Вступ на ОКС Бакалавр

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний ступінь (ОКС) вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців ОКС бакалавр в ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Сікорського» здійснюється на основі здобутої:

  • повної середньої освіти;
  • ОКР молодшого спеціаліста.

Форми навчання ОКС бакалавр в ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Сікорського»:

  • денна форма навчання;
  • заочна форма навчання.

Умови навчання ОКС бакалавр в ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Сікорського»:

  • за кошти державного бюджету;
  • за кошти фізичних і юридичних осіб.