Текст новини

В НТУУ «КПІ» на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту з 18 по 21 квітня 2016 р. проводилась за наказом Міністерства освіти та науки України Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Енергетичний менеджмент». В олімпіаді прийняли участь 11 провідних ВНЗ України. Олімпіада з енергетичного менеджменту проводилася за напрямками «Електротехніка та електротехнології» та «Теплоенергетика». Кількість студентів і викладачів, які приймали участь в Олімпіаді складала 45 осіб. За три дні олімпіади учасники провели основний тур змагання, відвідали технічний музей НТУУ «КПІ», лабораторію енергоефективного обладнання Vaillant, лабораторії кафедр електропостачання, теплотехніки та енергозбереження, журі виявило переможців олімпіади в особистому та колективному заліку, оргкомітет підвів підсумки та нагородив учасників грамотами та дипломами, вручив подарунки від спонсорів.

Олімпіада з енергетичного менеджменту на сучасному етапі розвитку енергетики має особливе значення тому, що пропагує ідеї енергозбереження, ощадливого використання природних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії.
    Білет олімпіади складався з двох теоретичних питань і трьох задач, які пов’язані з проблемами електротехніки, теплоенергетики та енергетичного менеджменту. Перевірка конкурсних робіт студентів-учасників олімпіади проводилася журі, яке складалося з представників викладачів всіх 11 ВНЗ України, виявила достатньо високий рівень підготовки студентів, їх вміння вирішувати задачі в галузі енергозбереження, електротехніки та теплоенергетики, теплопостачання та електроспоживання.
    Переможцями олімпіади в особистому заліку стали: 
-    за напрямом «Електротехніка та електротехнології»: Далібожак І.І. НТУУ «КПІ» (1 місце); Герега С.І. ТНТУ, Тернопіль (2 місце); Калоша А.В. НТУ «ХПІ», Харків (3 місце);
-    за напрямом «Теплоенергетика»: Бондаренко В.В. НТУУ «КПІ» (1 місце); Науменко Р.С. СумДУ, Суми (2 місце); Лептюхов І.І. НТУУ «КПІ» (3 місце).
В командному заліку І місце завоювала команда НТУУ «КПІ», Київ, ІІ місце – команда ТНТУ, ІІІ місце – СумДУ. Оргкомітет олімпіади висловлює подяку керівництву і провідним викладачам університетів, які підготували обдаровану студентську молодь, що здатна вирішувати складні питання і в подальшому стане впроваджувати ідеї енергозбереження та енергоменеджменту в життя.
Особлива подяка спонсорам Олімпіади: компаніям HERZ, Vaillant, WILO, BOSCH, E.NEXT, KNAUFINSULATION, Атмосфера, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ, які підготували чудові подарунки студентам і викладачам ВНЗ, без участі яких неможливо було провести нагородження і закриття олімпіади.
    На закритті Олімпіади виступили представники компаній HERZ, Vaillant, BOSCH, KNAUFINSULATION, Атмосфера, Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, які теплими словами поздоровили студентів і викладачів, відмітивши, що проведення олімпіади сприяє підвищенню підготовки фахівців з енергоменеджменту, стимулює молодь до творчої праці.
    Також учасників Олімпіади поздоровили: директор ІЕЕ, проф. Денисюк С.П., завідувач каф. теплотехніки та енергозбереження НТУУ «КПІ», проф. Дешко В.І, завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами НТУУ «КПІ», проф. Розен В.П., декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ», проф. Лазуренко О.П.
    Оргкомітет Олімпіади також висловлює подяку співробітникам каф. ЕП та ТЕ, які внесли вагомий вклад в організацію і проведення Олімпіади, а саме: директору ІЕЕ Денисюку С.П., зав. каф. ТЕ Дешку В.І., зав. каф. ЕП Федосенку М.М. доц. каф. ЕП Бориченко О.В., доц. каф. ТЕ Виноградову-Салтикову В.О., ст. викл. каф. ТЕ Суходуб І.О.
 

Додаток

Фотозвіт