Енергетика. Екологія. Людина.

images (1).jpg

 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»

 

Програма роботи конференції

 

26 – 27 квітня 2018 р.

 

Організатори:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Оргкомітет конференції:

Голова комітету, директор ІЕЕ:

Денисюк С. П., д.т.н., професор, директор ІЕЕ

Заступник Голови комітету:

Дичко А.О., д.т.н., проф., заступник директора ІЕЕ

Члени оргкомітету:

Дешко В.І. – д.т.н., проф., завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження;

Стовпник С.М. – к.т.н., доц., завідувач кафедри геобудівництва та гірничих технологій;

Левченко О.Г. – д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки;

Розен В.П. – д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами;

Ткачук К.К. – д.т.н., проф., завідувач кафедри інженерної екології;

Попов В.А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри електропостачання;

Шевчук С.П. – д.т.н., проф., завідувач кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;

Коцар О.В. – к.т.н., доц., директор центру підготовки енергоменеджерів;

Ремез Н.С. – д.т.н., проф. каф. ІЕ;

Третьякова Л.Д. – д.т.н., проф. каф. ОПЦБ;

Вапнічна В.В. – к.т.н., доц. каф. ГІ;

Лебедєв Л.М. – к.т.н., доц. каф. АУЕК;

Лістовщик Л.К. – к.т.н., доц. каф. ЕМОЕВ;

Студенець В.П. – к.т.н., доц. каф. ТЕ;

Закладний О.О. – к.т.н., доц. каф. ЕП.

 

 

Тематичні напрямки роботи науково-технічної конференції

 «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»

 

Секція 1. Сталий розвиток енергетики. Сучасні системи забезпечення електричною енергією

Секція 2. Енергетичний менеджмент та інжиніринг

Секція 3. Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів

Секція 4. Мехатроніка енергоємних виробництв

Секція 5. Інженерна екологія та ресурсозбереження

Секція 6. Охорона праці, промислова та цивільна безпека

Секція 7. Перспективи розвитку гірничої справи та підземного будівництва

 

27 квітня 2018 р.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція 1. Сталий розвиток енергетики. Сучасні системи забезпечення електричною енергією

Час проведення: 14.00-18.00

 

Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ, ауд. 310

Голова секційного засідання – Денисюк С.П., д.т.н., професор

№ п/п

Назва доповіді

Доповідач (студент, аспірант)

Науковий керівник (співавтори)

1

Моделі задач оптимальної реконфігураціїрозподільних електричних мереж

Трофимишин О.О.,

студент

Ткаченко В. В.,

Журавльов А. О.

2

Аналіз і відбір факторів, що враховуються при формуванні оцінок часу відновлення електропостачання

КозловО. В.,

студент

Ткаченко В. В.,

Журавльов А. О.

3

Електромагнітна сумісність у системах SmartGrid

Коваленко А.В.,

студент

Волошко А.В.,

Лутчин Т.М.

4

Особливості протікання енергетичнихпроцесів в автономних системахелектроживлення

Горенко Д.С.,

аспірант

Радиш І.П.

5

Розвиток нормативної бази забезпеченнякомерційного обліку електроенергії вумовах лібералізації ринку електричноїенергії України

Осіпов А.В.,

студент

Коцар О.В.

6

Застосування програмного забезпечення «RadioMobile» для розрахунку каналу зв’язку в рамках розв’язання завдань організації передавання інформації та управління трансформаторними підстанціями

Дехтяр А.Р.,

студент

Коцар О.В.

7

Прогнозування енергоспоживання на основі методу штучних нейронних мереж та порівняння його з іншими методами

Коротенко В.В.,

студент

Прокопенко В.В.

8

Методика техніко-економічного обґрунтування регульованого електроприводу насосів комунального тепло –водопостачання

Корягін М.К.,

студент

Закладний О.О.

9

Оцінка впливу метеорологічних і географічних факторів при оцінюванні режимів роботи сонячних електростанції

СукальськаЛ.А.,

студент

Ярмолюк О.С.

10

Ресурсне забезпечення прогнозних сценаріїв розвитку енергетичної системи України на основі  відновлюваних технологій

Протащик О.В.,

студент

Костюк В.О.

11

Використання конденсаторної установки “VEM” для підвищення

рівня енергетичної ефективності

підприємства.

Лазарєв В.В.,

студент

Прокопенко В.В.

12

Підвищення рівняенергоефективності технологічногоелектроприводу підприємства.

КрасицькийЮ.,

студент

Прокопенко В.В.

13

Техніко-економічні переваги комбінованої  енергетичної установки з гідроакумуляційними пристроями

Тиндирика Ю.О.,

студент

Костюк В.О.

14

Аналіз стану та підвищення пропускноїздатності електричних розподільних мережвеликих міст

Цішковська Т. Л.,

студент

Зорін В.В.

15

Аналіз особливостей функціонуванняінтегрованих систем комплексногоенергозабезпечення

Оникійчук В.О.,Цвєтков С.Т.,

студент

Притискач І.В.

16

Аналіз доцільності використання методу головних компонент для оцінювання рівня енергоефективності

Остапчук Ю.Ю.,

студент

Бориченко О.В.,

17

Використання контрольних карт для моніторингуефективності енерговикористання на виробничих об’єктах

Мушка Я.А.,

студент

Находов В.Ф.

18

Моделі та методи розрахунку надійності розподільних електричних мереж

Артисюк Б.А.,

студент

Федосенко М. М. Бондаренко Т.О.

19

Інформаційне забезпечення задач розрахунку режимів розподільних електричних мереж

Мартинюк А.Ю.,

студент

Федосенко М. М. Артем‘єв М.В.

20

Оцінка доцільності використання водневих джерел енергії при електропостачанні комунально-побутових споживачів

Коценко О.А.,

студент

Попов В.А.

21

Вплив коливання частоти електричноїмережі на точність проведення гармонічного аналізу, таспособи їх зменшення

Шершень О. І.,

студент

Волошко А.В.

22

Система моніторингу енергоресурсів підприємств комунальної та бюджетної сфери

Ковальов В. Ю.,

студент

Денисюк С.П., Василенко В.І.

23

Алгоритм побудови Н-розподілів об’єктів локальних систем енергозабезпечення

Василенко В.І.

аспірант

Денисюк С.П.

24

Формування комбінованого енергозабезпечення підприємств цукрової галузі

Мєшков В.Є.,

студент

Веремійчук Ю.А.

25

Оцінювання впливу розвитку ВДЕ на надійність електропостачання ОЕС України

Сергєєв М.Ф. ,

студент

Веремійчук Ю.А.

26

Розрахунки економічної ефективностісонячних електростанцій приватнихдомогосподарств України

Загорський О.М.,

студент

Чернецька Ю.В.

 

Секція 2. Енергетичний менеджмент та інжиніринг

Час проведення: 14.00-18.00

 

Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ, ауд. 411/1

Голова секційного засідання – Дешко В.І. д.т.н., професор

№ п/п

Назва доповіді

Доповідач.

Місце роботи/ навчання

1

Про особливості конструкцій кожухопластинчастих теплообмінників і перспективи їх застосування

 

Руденко С.В.,

студент гр. ТП-51

2

Про тепловіддачу при псевдо краплинній конденсації суміші водяних парів етанолу на фібрилізованих трубках

 

Дуб'яга Д.О.,

студент гр. ТП-51

3

Дослідження теплового акумулятора для сонячної енергоустановки на базі двигуна Стірлінга

Бондаренко В.В.

магістрант гр. ОТ-61м

4

Моделювання параболоїдного концентратора для сонячної енергетичної установки на базі двигуна Стірлінга

Славінська К.О.

магістрант ОТ-61м

5

Моделювання режимів течії руху плівки рідини при різних кутах нахилу твердої поверхні

Лептюхов І.І.

магістрант ОТ-61м

6

БЕЗПЕКА ВИКОНАННЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ В ЕКВАДОРІ І УКРАЇНИ

Л.Х.А. Гальєгос, студент гр. ТП-71мп

(ТЕФ)

Секція 4. Мехатроніка енергоємних виробництв

Час проведення: 14.00-18.00

 

Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ, ауд. 504

Голова секційного засідання – Шевчук С.П. д.т.н., професор

 

№ п/п

Назва доповіді

Доповідач.

Місце роботи/ навчання

1

Самоактивований ударний зубець

Гасленко В. І., студент

2

Депресійно-імпульсний вплив на при вибійну зону нафтової свердловини

Кучинський С.О. студент

3

Динамічний гасник коливань корпусу гідромолота

Проченко Я.М., студент

4

Струминний насос репресивно-депресійної дії

Магеровський І.Т., студент

5

Безредукторні системи електроприводу – один із напрямів розвитку електромеханічного перетворення енергії

Рашківський О.Ю. студент

6

Вирішення задачі подовження терміну експлуатації ескалаторних установок

Туровський В.І. студент

7

Аналіз систем стабілізації напруги синхронних генераторів з постійними магнітами

Бабак А.С. студент

8

Електрогідравлічний підсилювач піскоструминної перфорації обсадної колони нафтової свердловини

Мельничук  М.В., студент

9

Модернізація районної трансформаторної підстанції «Іванівка»

Перевозник Д. О. студент

10

Нейросетевая модель для оптимизации энергопотребления дробильно-помольного комплекса.

Мейта А.В., доц. каф. ЕМО ЕВ

11

Використання матеріалів з ефектом пам’яті в силових імпульсних системах

Барченков Р.В. студент

12

Керування процесом дисипації віддачі в гідромолотах

Бовкун Д.С. студент

13

Гідроабразивна перфорація в умовах глибоких нафтових свердловин

Грабовська О.А., студентка

14

Метод кавітаційно-струминної очистки обсадної колони нафтової свердловини від АСПВ

Лисюк А.В., студентка

15

Використання електрогідравлічного ефекту в силових імпульсних системах

Матвієнко Л. Т., студент

16

Засоби динамічного гасіння вібрацій виконавчого органу

Проченко Я.М., студент

17

Динамічне змішування агресивних рідких компонентів

Савченко А.В., студент

18

Методи руйнування піщаних пробок в нафтових свердловинах

Ткаченко О.С., студент

19

 Обгрунтування параметрів та режимів розподіленої поліфункціональної електромеханічної системи занурених відцентрових електронасосів

Попович О.М., Шевчук С.П., Поліщук В.О.

20

Розробка критеріїв ефективного функціонування поліфункціональних розподілених систем занурених відцентрових електронасосів для відкачування пластової рідини із нафтових свердловин

Попович О.М., Поліщук В.О.

 

Секція 7. Перспективи розвитку гірничої справи та підземного будівництва

Час проведення: 14.00-18.00

 

Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ, ауд. 511

Голова секційного засідання – Кравець В.Г. д.т.н., професор

№ п/п

Назва доповіді

Доповідач.

Місце роботи/ навчання

1

Агрегат для відколу монолітних блоків природнього каменю

Ковтун А.І., ас. кафедри ОПЦБ

2

Оцінка впливу геоморфологічних процесів на геологічне середовище м. Києва

Булгаков В.П., аспірант кафедри ГІ

3

До питання про динамічні властивості залізистих кварцитів

Пасько М.В., магістрант

кафедри ГІ

4

Підвищення коефіцієнту видобування вугілля з бортів розрізів при підземній доробці родовищ з застосуванням комплексу глибокої розробки пласта

Бабичев І.К., аспірант кафедри ГІ

5

Новий екранований спосіб розробки донних газогідратів

Пига Л.М., магістрант

кафедри ГІ

6

Комбінований метод формування сейсмозахисноїоконтурюючої споруди

Нєстєрков І.А.,магістрант

кафедри ГІ

7

Енергетика механічного способу руйнування негабаритних блоків

Вахрушев К.Ю.,магістрант

кафедри ГІ

8

Модельні дослідження ефективності керуючої пластини в шпурі з НРС

Прит О.С., магістрант

кафедри ГІ

Ковтун А.І.,ас. кафедри ОПЦБ

9

Дослідження впливу ультразвукових хвиль на пористість аміачної селітри

Васильчук О.С.,

магістрант

кафедри ГІ

10

Геомеханічне обґрунтування впливу наближення забою виробки до тунелю, що експлуатується в умовах флішового складання порід

Осипов О.С., аспірант кафедри ГІ

 

26 квітня 2018 р.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція 5. Інженерна екологія та ресурсозбереження

Час проведення: 12.00-16.00

 

Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ, ауд. 201

Голова секційного засідання –Ткачук К.К. д.т.н., професор

 

№ п/п

Назва доповіді

Доповідач.

Місце роботи/ навчання

1.     

 

Аналіз впливу целюлозно-паперової промисловості на стан водних об’єктів України

Науменко Д.П., студент

2.     

 

Динаміка зміни рівня забруднення Канівського водосховища внаслідок виробничої діяльності підприємства целюлозно-паперової промисловості

Косач О.А., студент

3.     

 

Аналіз шляхів утворeння фосфогіпсу та розробка систeми утилізації цього відходу на ПАТ «РІВНEАЗОТ»

Бровді І.В., студент

4.     

 

Прогноз змінитемпературиповерхні борта кар’єру на основістатистичнихданих

Мельничук М.О., студент

5.     

 

Waste materials co-processing in cement industry

Онищенко А.О., студент

6.     

 

Analysis of crop yields in Ukraine and physico-mechanical characteristics of heat-insulating material based on their waste

Дядюша Л.О., студент

7.     

 

Оцінкаобладнання для очищенняфармацевтичнихстоків з використанням методу аналізуієрархій

Земська А.Є., студент

8.     

 

Впровадженнясистемиекологічного менеджменту на підприємствахУкраїни

Недава А.С., студент

9.     

 

Аналіз забруднення поліхлорованимибіфенілами  трансформаторного масла та вплив на навколишнє середовище

Єлецька І.В., студент

10. 

 

Аналіз впливу котельних установок на забруднення атмосферного повітря

Попач М.В., студент

11. 

 

Обгрунтування та оцінка об’ємів виходу дрібнодисперсних фракцій гірської маси при буропідривних роботах

Коляда Я.С., студент

12. 

 

Вплив параметрів вибуху на вихід дрібнодисперсних фракцій гірської маси

Коляда Я.С., студент

 

 

 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»
(конференція молодих вчених – аспірантів і магістрантів)
25-26 травня 2017 року

МАТЕРІАЛИ
ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ