Кафедра Геоінженерії

 

 Стовпник Станіслав Миколайович

 Завідувач кафедри к.т.н., доцент

 Web-сайт кафедри: http://geobud.kpi.ua 

 Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22

 Телефон: +38-044-204-82-28

 

 

Галузь знань

18 – Виробництво та технології

Спеціальність

141 - Гірництво

Спеціалізація

Геотехнічне і міське підземне будівництво

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

Термін навчання

Бакалавр -  3 роки, 10 міс.

На базі ОКР "молодший спеціаліст" - 2 роки, 10 місяців

Магістр 1 рік, 10 місяців

Форма навчання

• Денна

• Заочна

 

карєрKафедра геобудівництва та гірничих технологій готує фахівців, які здатні експлуатувати сучасне гірничотехнічне обладнання на гірничих підприємствах та об’єктах підземного будівництва, мають професійну підготовку з організації виробничого процесу, можуть розробляти технічну документацію для виконання гірничих та будівельних робіт, володіють методикою розрахунку нормативних показників, вартості виконання робіт і кошторисної документації, можуть розробляти робочі проекти, мають навички проектування підземних споруд та організації підземного простору, володіють сучасними комп’ютерними технологіями проектування, системою автоматизованого проектування підземних споруд і геомоніторингу.Модель

Після закінчення університету фахівці цих спеціальностей мають можливість працювати на інженерних посадах у будівельних організаціях м. Києва та інших міст незалежно від форм власності, у науково-дослідних та проектних інститутах, підприємствах з переробки декоративного каменю та блоків, у службах та організаціях гірничого профілю.

Кафедра геобудівництва та гірничих технологій тісно співпрацює з провідними компаніями та організаціями: ВАТ «Київметробуд», Концерн «Київпідземшляхбуд», ВАТ «Київпроект», ДП  «Інжкомпроект», ДП «ПІ «Укрметротунельпроект»», ДП «Київінжпроект», НДІ будівельних конструкцій, НДІ будівельного виробництва, ВАТ «Малинський каменедробильний завод», ЗАТ ²Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі»², Інститут гідромеханіки НАН України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, ПАТ ²Київський завод «Граніт»², Корчуватський комбінат будівельних матеріалів